Gå til innhold
Annonse

Fiskehelsebiologene og forskriftsrett på antibiotika – Hva er status?

Statssekretær Roy Angelvik forteller at fiskehelsebiologers virke også er regulert i annet EU-regelverk enn forordningen om veterinære legemidler. Illustasjonsfoto: MSD
Statssekretær Roy Angelvik forteller at fiskehelsebiologers virke også er regulert i annet EU-regelverk enn forordningen om veterinære legemidler. Illustasjonsfoto: MSD

Det er over et halvt år siden EU vedtok en forordning om at kun veterinærer kan skrive resept på antimikrobielle legemidler.  Hva er status på arbeidet for å sikre fiskhelsebiologene forskriftsrett?

Annonse

I oktober i fjor ble det kjent at EU arbeider med et nytt regelverk (EU-forordning) for legemidler til dyr, noe som vil bli implementert som følge av EØS-avtalen. Forordningen forteller eksplisitt at ingen andre enn veterinærer kan skrive resept på antimikrobielle legemidler.

Forordningen ble vedtatt og dette førte til et stort engasjement fra flere aktører, blant annet Tekna Havbruk og Fiskehelse, Sjømat Norge og Legemiddelindustrien. Dette førte blant annet til et møte med Helse- og omsorgsdepartementet for å få klarhet i hva som har skjedd, og hvilke muligheter som eksisterer for å bevare fiskebiologienes forskriftsrett.  

Roy Angelvik (FrP)  statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet forteller at Regjeringen står fast ved prinsippet om at fiskehelsebiologer og veterinærer er faglig likestilte på fiskehelseområdet. Foto: NFD.
Roy Angelvik (FrP) statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet forteller at Regjeringen står fast ved prinsippet om at fiskehelsebiologer og veterinærer er faglig likestilte på fiskehelseområdet. Foto: NFD.

Resultatet av engasjementet var at regjeringen ble involvert og forsikret seg om at målet deres var å videreføre full forskrivningsrett for fiskehelsebiologene i Norge, noe som de formidlet i en pressemelding.

- Arbeidet opp mot EU vil ta tid, i alle fall et år. Det nye regelverket vil ikke tre i kraft før om tre år i EU og det tas sikte på at det får anvendelse fra samme tidspunkt i Norge, skriver de i meldingen datert i desember i fjor.

Faglig likestilte

Kyst.no har kontaktet Nærings- og Fiskeridepartementet for å få en oppdatering på statusen for regjeringens arbeid i denne saken.  

- Regjeringen står fast ved prinsippet om at fiskehelsebiologer og veterinærer er faglig likestilte på fiskehelseområdet, slik det er nedfelt i norsk lovgivning, sier statssekretær Roy Angelvik.

Han legger til at EUs arbeid knyttet til en regulering av forskrivningsretten for dyrehelsepersonell ikke rokker ved norske myndigheters holdning og syn på dette.

 Nettopp vedtatt i EU

Videre forteller han at fiskehelsebiologers virke også er regulert i annet EU-regelverk enn forordningen om veterinære legemidler, der fiskehelsebiologer og veterinærer kompetansemessing likestilles når det gjelder behandling av akvakulturdyr.

- Regelverket er nettopp vedtatt i EU. Det er en tre års overgangsperiode før det får anvendelse. I prosessen med å ta regelverket inn i EØS-avtalen vurderer norske myndigheter ulike løsninger som vil sikre en fortsatt full forskrivningsrett for fiskehelsebiologer, forklarer Angelvik.

Avslutningsvis forteller statssekretæren at berørte aktører vil bli invitert til et møte når de er nærmere en konklusjon.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse