Gå til innhold
Annonse

Fiskehelsepersonell skal ha adgang til oppdrettsanlegg også under koronautbruddet

Illustrasjonsfoto: Kyst.no
Illustrasjonsfoto: Kyst.no

Den lovpålagte kontrollen fra fiskehelsetjenesten gjelder selv om mange oppdrettere har iverksatt smittetiltak på oppdrettsanleggene i forbindelse med koronautbruddet. Fiskehelsepersonell kan ikke nektes adgang, men de kan gjennomføre enkelte kontroller uten å være tilstede fysisk dersom det er forsvarlig.

Annonse

Oppdrettsnæringen, fiskehelsetjenesten og forvaltningen må samarbeide tett for å unngå spredning av korona, opprettholde matproduksjonen og samtidig sikre fiskehelse- og fiskevelferden, melder Mattilsynet.

Derfor skal fiskehelsepersonell gis adgang til oppdrettslokalitetene for å sikre at biosikkerheten blir i varetatt. Fiskehelsepersonell må følge rådene og kravene som er iverksatt for å sikre god hygiene og unngå å spre korona.

Enkelte av fiskehelsepersonellets månedlige kontroller gjennomføres uten fysisk kontroll så fremt situasjonen på den enkelte lokalitet tilsier det er forsvarlig.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse