Gå til innhold
Annonse

Kronikk: - Fiskeridirektoratets finansakrobatikk gir dødsstøtet

Martin Ramsdal og Kjell Audun Aasen, partnere i Nekst, sier i en kronikk at  de frykter at vedtaket fra Fiskeridirektoratet kan gi dødsstøtet til en stor innovasjon.

Annonse

Kronikken under er skrevet av Martin Ramsdal og Kjell Audun Aasen, partnere i Nekst:

Nekst har søkt om 16 utviklingstillatelser, noe som kunne resultert i en satsing på 3 milliarder og over 100 nye kompetansearbeidsplasser for ungdom i ytre kyst strøk. Fiskeridirektoratets byråkrati ser derimot ut til å kvele prosjektet som er designet med teknologi for rømmings og lusefritt oppdrett.

Den patenterte teknologien er positivt mottatt av alle offentlige instanser, kommunene, Fylkeskommunen, Fylkesmannen sin miljøavdeling, Mattilsynet, og altså også Fiskeridirektoratet tekniske avdeling.  Kreative finansutregninger av økonomene i direktoratet ser derimot ut til å kvele prosjektet. Det som kalles «en helhetsvurdering», inngår tilsynelatende i direktoratets regnestykker.

Statsbyråkratiets finansakrobatikk ser derfor ut til å ta knekken på - Nekst sitt 3 milliard prosjekt i Sogn og Fjordane.  Satsingen er tilgodesett med kun 2 tillatelser. Hadde Nekst sitt prosjekt fått samme behandling som Salmar og Nordlaks så hadde det resultert i den største industrietablering i Sogn og Fjordane på over 50 år. Salmar og Nordlaks er så langt tilgodesett med totalt 29 tillatelser, og ytterligere lovnader om 8 tillatelser, gjennom relaterte selskaper.

En kan spørre seg, hvorfor alt behandles forskjellig.  Graverende forskjellsbehandling kan vanskelig forsvares, men direktoratet bruker noe en kaller «en helhetsvurdering, og da er det tilsynelatende fritt frem for å vurdere sakene i hytt og pine, sier en representant for Nekst.

Det er på tide at en tar et skritt tilbake og se på intensjonen med ordningen, og ikke lar byråkratiet byråkratisere gode løsninger til døde.

Mens byråkratiet tar knekken på norske muligheter, planlegges det landbasert oppdrett over en lav sko, nær alle de store markedene ute i verden. Nylig lanserte Israelske interesser, og resirkulerings eksperter planer for 260,000 ton med laks, eller rundt 20% av den norske produksjonen. Vi er i ferd med å eksportere en av Norges viktigste fremtidsnæringer, ut av landet, mener gründerne i Nekst.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse