Gå til innhold
Fv: Trude Indrebø, prosjektleder Halti Næringshage, Åsta Sortland, daglig leder Næringshagen Midt-Troms, Irene Lange Nordahl, prosjektleder Næringshagen Midt-Troms, Anne Hjortdahl, assisterende næringssjef Troms fylkeskommune, Anne Katrine Normann, seniorforsker, Norce Research, Zølvi Pedersen, seniorrådgiver Troms fylkeskommune, Rune Eliassen, seniorrådgiver Troms fylkeskommune. Foto: Næringshagene i Troms/Næringshagen Midt-Troms AS.
Fv: Trude Indrebø, prosjektleder Halti Næringshage, Åsta Sortland, daglig leder Næringshagen Midt-Troms, Irene Lange Nordahl, prosjektleder Næringshagen Midt-Troms, Anne Hjortdahl, assisterende næringssjef Troms fylkeskommune, Anne Katrine Normann, seniorforsker, Norce Research, Zølvi Pedersen, seniorrådgiver Troms fylkeskommune, Rune Eliassen, seniorrådgiver Troms fylkeskommune. Foto: Næringshagene i Troms/Næringshagen Midt-Troms AS.

Fylkesrådet i Troms har bevilget flere millioner til et samarbeidbeidsprosjekt for leverandørutvikling av havbruksnæringen i nord.

- Leverandørutvikling havbruk Nord er et samarbeidsprosjekt som Næringshagen Midt-Troms og Halti Næringshage står bak. Prosjektet ble etablert i 2016, og nå videreutvikles for en ny tre-års periode i 2019-2021, skriver de i en pressemelding.

Totalt deltar det ifølge næringshagene nærmere 50 aktører fra hele Troms og nordre Nordland: åtte havbruksaktører, 35 leverandørbedrifter, samt en rekke kunnskapsmiljø.

- Leverandørsatsingen i regi av næringshagene viser gode resultat, og det er utviklet en velfungerende arena og gode verktøy for å styrke leverandørnæringen til havbruksnæringen i nord. Fylkesrådet ønsker derfor å legge til rette for videreutvikling av denne arenaen for økt næringsutvikling i landsdelen, sier Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd for næring og kultur i Troms.

Fornøyd med fylkeskommunen

Ifølge meldingen er prosjektledere for satsingen Irene Lange Nordahl i Næringshagen Midt-Troms, og Trude Indrebø i Halti Næringshage.

- Halti Næringshage og Næringshagen Midt-Troms er svært fornøyde med at fylkeskommunen viser vilje til videre satsing på arenaen for næringsutvikling som er etablert gjennom Leverandørutvikling Havbruk Nord, sier de.

Målsettingen med Leverandørutvikling Havbruk Nord er ifølge næringshagene å øke andelen av varer og tjenester kjøpt lokalt og regionalt fra havbruksnæringen gjennom å øke konkurranseevnen hos lokale leverandører og levere fremtidens løsninger.

- Dette oppnås gjennom økt kompetansebygging og økt samspill i nettverket for å styrke leverandørenes markedsorientering og innovasjonsevne. Det er også en målsetting å utvide satsingen til Finnmark i samarbeid med næringshagene og havbruksaktørene i Finnmark, forklarer de.

Workshops for utvikling av nye løsninger

Prosjektet har ifølge meldingen som mål å styrke næringsutviklingen i Troms og Finnmark, samt videreutvikle næringshagenes spisskompetanse som leverandørutviklere og verktøy for nettverks- og klyngeledelse i Troms og Finnmark.

Deltakerbedrifter i Leverandørutvikling Havbruk på befaring ved havbruksanlegg i forbindelse med workshop for utvikling av løsninger for næringen. Foto: Næringshagene i Troms/Næringshagen Midt-Troms AS.
Deltakerbedrifter i Leverandørutvikling Havbruk på befaring ved havbruksanlegg i forbindelse med workshop for utvikling av løsninger for næringen. Foto: Næringshagene i Troms/Næringshagen Midt-Troms AS.

- På samlingene i nettverket gjennomføres workshops for utvikling av nye løsninger for å møte behov i næringen, der havbruksnæringen deltar sammen med leverandørene. Det blir også tydeliggjort hvilke krav og standarder som havbruksaktørene stiller til leverandørene, sier prosjektleder Trude Indrebø fra Halti Næringshage.

Irene Lange Nordahl som er prosjektleder fra Næringshagen Midt-Troms forklarer at det også er svært positivt å legge til rette for en slik leverandørsatsing i nord.

- I samarbeid med leverandørene, havbruksaktørene og kunnskapsmiljø videreutvikler vi nå satsingen gjennom etablering av fagforum innen flere relevante tema for ytterligere spissing av satsingen, sier hun.

Profilerer nettverket på Aqua Nor

I august deltar Leverandørutvikling Havbruk ifølge næringshagene med egen stand for profilering av nettverket og leverandørene på Aqua Nor i Trondheim, en av verdens største messer for leverandører til havbruksnæringen.

- Deltakelse i Leverandørutvikling Havbruk gir mulighet for samspill mellom leverandørene som deltar, og mellom leverandør og oppdretterne, skriver de i pressemeldingen.

De legger til at deltakerne får i tillegg tilbud om relevante kompetansebyggingstiltak, kobling til kunnskapsmiljø, samt deltar på studieturer. Det er etablert samarbeid med nasjonale klynger, NCE Aquatech Cluster i Trondheim og NCE Aquaculture i Nordland, for å styrke leverandørene i nord.

Har du en sak du
vil tipse oss om?