Gå til innhold
Annonse
Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets.
Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets.

Nordea Markets hevder at sparetiltakene som er iverksatt hos Grieg Seafood, samt en lavere kontraktsandel, vil gi konsernet svært gode marginer i første kvartal 2016.

Annonse

- Storbritannia er en stor katastrofe for Grieg Seafood, og bidrar alene til å svekke konsernets resultat med 68 millioner kroner. Samlet EBIT per kilo er dermed NOK 2.8 til tross for at Finnmark, Rogaland og Canada all levere 10 kroner per kilo, skriver Nordea Markets i sin resultatkommentar i dag.

Tiltakene som iverksetters på Shetland kan ikke forventes å ha full effekt i 2016, mener Nordea Markets videre.

Kostnader på 32-33 kroner kiloen

Driften i Norge går jevnt når det gjelder marginer. Finnmark har en god ytelse, Rogaland har hatt en del problemer tidlig 2015. Totalt en margin på 10 kroner per kilo peker mot kostnadsnivået i størrelsesorden NOK 32-33 per kilo, som er ned mot gjennomsnittlig bransjenivå. Virksomheten i Canada er påvirket av ekstraordinære høye inntekter fra salg av rogn og som sådan ikke reflekterer de underliggende markedsforholdene i Q4, mener Nordea.

I første kvartal 2016 er lakseprisene opp 11 kroner per kilo sammenlignet med 4. kvartal 2015, og Grieg har en svært begrenset kontraktsportefølje. På denne bakgrunn er det å forventer en betydelig forbedring i marginen Norge, og de bør være i stand til å oppnå 20 kroner per kilo EBIT margin. UK er "black box", hvor mye gjenstående nedskrivninger blir stående der.

- Vi ser også at en del av listen over tiltak for å snu den britiske virksomhet vurderer et salg av denne forretningsenheten, skriver Nordea Markets.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse