Gå til innhold
Annonse

- Fôrendring kan bli en «game-changer» for fiskehelsen

Øystein Larsen fra Alltech forteller tilsetning av organiske mineraler kan bedre fiskehelsen. Foto: www.wikihow.com og Katarina Berthelsen. Fotomontasje Kyst.no.
Øystein Larsen fra Alltech forteller tilsetning av organiske mineraler kan bedre fiskehelsen. Foto: www.wikihow.com og Katarina Berthelsen. Fotomontasje Kyst.no.

Øystein Larsen som er sjef for akvadivisjonen i Alltech, mener fôrtilsetninger brukt i landbruket vil kunne gi flere fiskehelse-fordeler.

Annonse

Onsdag arrangerte Alltech Lunsj and Learn for over 50 deltagere på Marineholmen. Her var både akademia, leverandører og oppdrettere tilstede. Tema var blant annet fôrtilsetninger til laks, og hva vi vet er viktig for fôr til fisk i RAS-anlegg.

Alltech tilbyr ernæringsteknologier innen havbruk, og Larsen mener at blant annet å skifte ut uorganiske til organiske mineraler i fôret, kan bli en «game-changer» for fiskehelsen.

- I dag brukes stort sett kjemisk fremstilte uorganiske mineraler i fôret, poengterer han. Disse er på langt nær så biotilgjengelig som organiske mineraler og mye av mineraltilsetningen går rett igjennom fisken. Organiske mineraler har den fordelen at de tas lettere opp gjennom fiskens tarmsystem, sier Larsen.

Han legger også til at med et økende fokus på fiskeslam i hav og fra RAS-anlegg, vil det være viktig at fisken nyttiggjør seg av mineralene slik at de ikke ender opp i slammet og blir et miljøproblem.

Flere fordeler med organisk

Organiske mineraler har blitt brukt til fôr til landbruk i 15 til 20 år, men uvisst av hvilken grunn har oppdrettsnæringen ikke fulgt etter. Trolig har det noe med pris å gjøre, men Larsen mener at det er lønnsomt å bruke organisk i forhold til uorganisk, noe selskapet også har gjort beregninger på.

- Ved å bruke organiske mineraler tåler fisken gjentatte stressende situasjoner bedre, sier han.

- Laks og ørret stresses mer enn noen gang. Resultater ved bruk av organiske mineraler ser man både i form av økt vekst, tykkere hudlag, bedre filetkvalitet og lavere dødelighet. Organiske mineraler vil lagres i fisken og den kan lettere benytte seg av dem når det trengs. Alltech har i gjentatte studier, blant annet med Nofima, dokumentert disse effektene.

Larsen tror selv at oppdretterne i tiden som kommer vil se nytten av å bruke organiske mineraler i fôret. Men trolig må det storskalaforsøk til gjennom hele laksens livssklus for at dette skal bli fullt ut implementert i næringen.

Fôr til RAS – Hva vet vi, og hva vet vi ikke?

En annen fremtidsrettet og fôr-relatert utfordring er utvikling av fôr til settefiskanlegg. Larsen påpeker at når det kommer til resirkuleringsanlegg, er det ikke bare fisken som må fôres, men også biofilteret og bakteriekulturen i dette.

- Det viktigste i RAS er god vannkvalitet. Vi har en egen fabrikk i Tyskland som har 25 års erfaring på dette området, for i Europa er jo det meste av produksjonen på land, sier han.

Men Larsen legger til at det fortsatt gjenstår en del testing og forskning på fôr til RAS.

- Fisken blir bare større og større, og ingen har særlig erfaring med fôr til postsmolt opp mot 1 kg i RAS-anlegg, og spesielt ikke i saltvann.

Han påpeker at viktigheten at fôret lages slik at mesteparten av næringstoffene i fôret må tas opp i fisken, samtidig med at konsistensen på det som kommer ut er slik at det kan samles opp og ikke ødelegger vannkvaliteten.

Blant annet i landbruket hadde melkebøndene mye problemer med dårlig tarmhelse, noe som de så endret seg da de begynte med Aquate som tilsetningsstoff i sitt fôr.

- For at biofilteret i RAS skal kunne fungere optimalt over tid, bør man bruke et høykvalitetsfôr beregnet for resirkuleringsanlegg, som blant annet har et lavt innhold av planteingredienser, sier han avslutningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse