Gå til innhold
Annonse

Foreslår ny inntektsfordeling av Havbruksfondet

NFD forklarer at det er bare én av kommunene som får pengene i dag, mens det foreslås å dele pengene proporsjonalt med lokalitetenes arealbeslag i hver av kommunene. Illustrasjonsfoto av merd.
NFD forklarer at det er bare én av kommunene som får pengene i dag, mens det foreslås å dele pengene proporsjonalt med lokalitetenes arealbeslag i hver av kommunene. Illustrasjonsfoto av merd.

Nærings- og fiskeridepartementet vil sende en justering av inntektsfordelingen av Havbruksfondet på høring.

Annonse

Forslaget som sendes på høring dreier seg om fordeling av inntekter for havbrukslokaliteter som krysser kommunegrensene.

- I dag er det bare én av kommunene som får pengene, mens det foreslås å dele pengene proporsjonalt med lokalitetenes arealbeslag i hver av kommunene, skriver NFD i en pressemelding.

Endringene som foreslås berører 20 kommuner. 

Milliarder fra havbruk

Havbruksfondet ble opprettet i 2016, for å ivareta hensynet til kommuner som legger til rette for oppdrettsnæringen. Inntektene kommer fra tildeling av ny kapasitet, hvorav 20 % går til staten og 80 % til kommunal sektor.

I 2018 ble det utbetalt 2,7 mrd. kroner til 164 kommuner og ti fylkeskommuner, og for 2019 utbetales det rundt 450 millioner kroner.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til departementet. Frist for høringsinnspill er 23. september 2019. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse