Gå til innhold
Annonse

- Foretar nå en grundig evaluering av hendelsen, og vil sørge for nødvendig utbedring og oppgradering

SalMar opplyser at selv om tall fra gjenfangst ikke kan fastslå nøyaktig antall rømt fisk, bekrefter tellingene – feilmarginer inkludert - at dette har vært en begrenset rømming. Foto: SalMar.
SalMar opplyser at selv om tall fra gjenfangst ikke kan fastslå nøyaktig antall rømt fisk, bekrefter tellingene – feilmarginer inkludert - at dette har vært en begrenset rømming. Foto: SalMar.

SalMar melder at det har vært en begrenset rømming ved utslakting av Ocean Farm.  – Til tross for at rømmingen har hatt et svært begrenset omfang, er hendelsen beklagelig, sier Olav Andreas Ervik i SalMar.

Annonse

Etter at Ocean Farm 1 nå er tømt for fisk, viser tellingene at det ikke har vært noen større rømming som konsekvens av den uheldige hendelsen som ble rapportert 27. august i år. Det er totalt tatt 39 fisker i gjenfangstgarn.

Selskapet opplyser at det har vært en nær og løpende dialog med Fiskeridirektoratet om hendelsen, årsaksforhold og iverksatte tiltak. Fiskeridirektoratet har i brev av 18.9.2020 fattet vedtak om miljøovervåking og utvidet gjenfangst i vassdrag etter hendelsen, opplyser selskapet i en pressemelding.

Ocean Farming har allerede før dette vedtak foreslått dette, og oversendt direktoratet forslag til en slik plan.

- Så snart direktoratets godkjennelse foreligger vil Ocean Farming med bistand av eksterne fagmiljø iverksette slik miljøovervåking.

Skaden oppdaget etter utslakting

Skaden melder de oppsto i sammenføyning mellom not og konstruksjon i uttakssonen. Sammenføyningen hadde sviktet i en lengde på ca. 6 meter – men ikke noe sted med større bredde enn 35 cm.

Skaden ble oppdaget dagen etter utslakting, og antas å ha sammenheng med denne operasjonen. På dette tidspunkt var det ikke fisk i uttakssonen, og sammenføyningen ble reparert før fortsatt utslakting, melder selskapet. 

-  Til tross for at rømmingen har hatt et svært begrenset omfang, er hendelsen beklagelig, sier Olav-Andreas Ervik, administrerende direktør i Salmar Ocean AS. Foto: SalMar.
-  Til tross for at rømmingen har hatt et svært begrenset omfang, er hendelsen beklagelig, sier Olav-Andreas Ervik, administrerende direktør i Salmar Ocean AS. Foto: SalMar.

- Selv om tall fra gjenfangst ikke kan fastslå nøyaktig antall rømt fisk, bekrefter tellingene – feilmarginer inkludert - at dette har vært en begrenset rømming. Til tross for at rømmingen har hatt et svært begrenset omfang, er hendelsen beklagelig. Vi har en nullvisjon med hensyn til rømming og én rømt fisk er én rømt fisk for mye, sier Olav Andreas Ervik, administrerende direktør i SalMar Ocean.

Undersøkelser har vist at skaden skyldes produksjonsfeil ved montering av nettingstruktur.

- SalMar Ocean foretar nå en grundig evaluering av hendelsen, og vil sørge for nødvendig utbedring og oppgradering. Samtidig vil vi fortsette jobben sammen med underleverandører, myndigheter og tredjepart for å finne løsninger som tar ned risiko for slike barrierebrudd i fremtiden, sier Ervik.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse