Gå til innhold
Annonse
Landbasert settefiskanlegg
Landbasert settefiskanlegg

Søkertallene, både til videregående fag og høyere utdanning er nå offentliggjort. Marine fag er generelt sett svært populære, og Sett Sjøbeinhåper vi ser begynnelsen på en bølge av sjømatinteresse som vil feie over landet.

Annonse

Samordna opptak la i går ut søkertallene for opptak til høyere utdanning. Sett Sjøbein har laget en oversikt over søkere til marine studieretninger 2013, som ligger tilgjengelig på nettsiden vår. Tallene viser at det er god søkning og ligger til rette for fulle klasser på rent marine studieretninger, eksempelvis fiskeri- og havbruksvitenskap, fiskehelse, havbruksdrift og ledelse, bærekraftig havbruk, biomarin innovasjon, med flere. Maritime retninger som nautikk og skipsteknisk drift, som potensielt rekrutterer til fiskeflåten, har også god søkning.

- I tillegg til gode tall på 1. prioritetssøkere, ser vi at mange har marine studier inne på søkelista. Vi tolker dette som et tegn på at omdømmet til sjømatnæringa er godt, mange aktører har lagt ned godt arbeid over tid for å sikre dette, og at stadig flere får opp øynene for mulighetene for utdanninger og yrker i tilknytning til næringa. Dette sier prosjektleder i Sett Sjøbein, Astrid Haugslett, i en pressemelding.

I tillegg til opptak gjennom samordna opptak, søkes det nå lokalt til universiteter og høyskoler på master – og videreutdanningstilbud, og det ligger til rette for god søkning også her. Søkertallene sier forøvrig noe om interessen for ulike studieretninger, den endelige oversikten over aktive studenter har vi først til høsten.

God søkning til blå videregående fag

Utdanningsdirektoratet har nylig publisert søkertallene til videregående utdanning, og også her ser vi at det er positive tall. Det er selvsagt regionale forskjeller, men totalt sett er tallene gode, sier sekretariatet i Sett Sjøbein. Imidlertid så har vi behov for og plass til flere, og ser at søkningen til Naturbruk Vg1, som rekrutterer til Akvakultur vg2 og Fiske og fangst Vg2, er høy. Her må vi være frempå å vise hvilken fantastisk næring vi har, og bredden i yrkes- og karrieremuligheter.

Annonse