Gå til innhold

Nye «Frøygruppen» opplever høy etterspørsel

NTS ønsker gjennom Frøygruppen å ta en aktiv rolle i å videreutvikle og realisere potensialet i den raskt voksende servicenæringen. Foto: Steinar Johansen/Børre Aasbø
NTS ønsker gjennom Frøygruppen å ta en aktiv rolle i å videreutvikle og realisere potensialet i den raskt voksende servicenæringen. Foto: Steinar Johansen/Børre Aasbø

Frøygruppen opplever høy etterspørsel etter sine tjenester og ser betydelige vekstmuligheter fremover.

NTS skriver i en børsmelding at de har i løpet av en strategisk gjennomgangen besluttet å slå sammen operasjonene som omhandler brønnbåt, servicefartøy og sjøtransport til ett felles datterselskap, Frøygruppen AS («Frøygruppen»). Sammenslåingen ble gjennomført per desember 2020.

Frøygruppen er en leverandør av kritiske infrastrukturtjenester til havbruksnæringen i Norge. Frøygruppen har en moderne flåte med 19 brønnbåter (hvorav 5 nybygg), 70 servicefartøy (hvorav 8 nybygg) og 4 skip innen sjøtransport og rundt 670 dedikerte og spesialiserte medarbeidere.

NTS ønsker gjennom Frøygruppen å ta en aktiv rolle i å videreutvikle og realisere potensialet i den raskt voksende servicenæringen.

- Frøygruppen opplever høy etterspørsel etter sine tjenester og ser betydelige vekstmuligheter fremover, og har et pågående nybyggprogram hvor totale investeringer i perioden 2021-2023 er forventet å ligge på NOK 2.6 milliarder. Frøygruppen har [per utgangen av 2020] en ordrereserve på mer enn NOK 3.7 milliarder basert på faste kontrakter og rundt NOK 5.4 milliarder inkludert opsjoner, kommer det frem i børsmeldingen.

Frøygruppens preliminære, 2020 pro-forma regnskapstall (urevidert):

  • Tall i NOK millioner 2020 Pro-forma 2020
  • Inntekt: 1,332 1,561
  • EBITDA: 514 585
  • EBIT: 290 319
  • Resultat: 230 -100
  • Kontantbeholdning: 149
  • Rentebærende gjeld: 2,955
  • Egenkapital: 1,971

Har du en sak du
vil tipse oss om?