Gå til innhold

FrP: Det er for strenge vilkår for tildeling av tillatelser

FrP vil bl.a. stimulere kommuner til å stille egnede arealer til rådighet for akvakulturnæringen. Foto: Fremskrittspartiet.
FrP vil bl.a. stimulere kommuner til å stille egnede arealer til rådighet for akvakulturnæringen. Foto: Fremskrittspartiet.

Fremskrittspartiet mener at oppdrettsnæringen har store muligheter for økt ekspansjon og verdiskaping gjennom oppdrett av nye arter og større grad av videreforedling. Men tillatelsesvilkårene må liberaliseres for å utløse potensialet.

FrP skriver i sitt program at Norges lange og til dels beskyttede kystlinje med ren sjø og et desentralisert bosetningsmønster, samt arbeidskraft med høy kompetanse innen akvakultur, ligger til rette for å styrke nasjonens posisjon som ledende innen oppdrett av sjømat. 

- Nærheten til markedet for fersk sjømat, samt kunnskap fra landbasert foredling av fisk, gjør at det ligger til rette for en større grad av videreforedling innen landets grenser, skriver de.

Nye arter og videreforedling

Fremskrittspartiet mener at oppdrettsnæringen har store muligheter for økt ekspansjon og verdiskaping gjennom oppdrett av nye arter og større grad av videreforedling. 

- Det er i dag for strenge vilkår for tildeling av konsesjon for havbruk/oppdrett, noe som virker negativt for næringen. Tillatelsesvilkårene må liberaliseres og forvaltes etter bærekraftprinsippet.

Fremskrittspartiet vil:

• Bedre vilkårene for havbruk.
• Liberalisere tillatelsesvilkårene for å skape vekst i oppdrettsnæringen.
• Ha en gjennomgang av særavgiftene som næringen betaler.
• At eksportavgiften og FoU-avgiften må styres av næringen.
• Stille strenge, men objektive veterinærfaglige og miljømessige krav til næringen.
• Legge til rette for produksjonsøkning.
• Stimulere kommuner til å stille egnede arealer til rådighet for akvakulturnæringen.
• Styrke forskningen på hvordan villaks, produksjon av kraft og oppdrettslaks kan sameksistere.
• Styrke uavhengig forskning på smittepresset fra havbruket til villfisk.

Har du en sak du
vil tipse oss om?