Gå til innhold
Annonse
Det er påvist klassisk furunkulose på to anlegg i den nordlige delen av Trøndelag. Illustrasjon: Mattilsynet
Det er påvist klassisk furunkulose på to anlegg i den nordlige delen av Trøndelag. Illustrasjon: Mattilsynet

Det er den klassiske varrianten som er påvist, forteller Mattilsynet i en melding.

Annonse

- Oppdrettere og fiskehelsetjenester må være observante i forhold til å avdekke sykdommen, og varsle Mattilsynet ved mistanke, forteller de i meldingen.

Det er de siste to ukene påvist klassisk furunkulose (listeført sykdom) på henholdsvis rensefisk og laks på to ulike lokaliteter i den nordlige delen av Trøndelag. Det er samme eier til fisken på de to lokalitetene.

Bakgrunn

Ved uttak av rutineprøver på en lokalitet i den nordlige delen av Trøndelag er det påvist klassisk furunkulose på rensefisk. Diagnosen er bekreftet.

- Vanligvis er det atypisk furunkulose som påvises på rensefisk, ikke den klassiske formen for furunkulose. Fiskene viste ikke tegn til sykdom, og fiskegruppen er fjernet, forteller tilsynet.

Ved uttak av rutineprøver på en annen lokalitet i den nordlige delen av Trøndelag er det mistanke om klassisk furunkulose på laks.

Det er samme eier til fisken på de to lokalitetene.

Mattilsynet ble varslet av laboratoriene og oppdretter om funn av listeført sykdom.

Andre som driver oppdrettsaktivitet i området er varslet av oppdretter. De  som ferdes i området kan ta nødvendige forholdsregler.

Mattilsynet har båndlagt lokalitetene.

 

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse