Gå til innhold

Gannet får midlertidig dispensasjon: - Vi er glade for at fiskeriministeren snur

Regjeringen gir miljø- og kvalitetsinnovasjonen «Norwegian Gannet» midlertidig dispensasjon fra kravet om å sortere produksjonsfisk innenlands. – Hav Line håper fornuften nå er i ferd med å seire i saken, forteller de i en melding til Kyst.no.

- Vi er glade for at fiskeriministeren nå ser ut til å la fornuften seire over skremselspropaganda fra konkurrentene våre, sier Hav Lines sjef, Carl-Erik Arnesen.

Han påpeker at milliardbeløp er investert i slaktebåten Norwegian Gannet, som henter fisken rett fra merdene og tar den direkte til markedet.

- Skipet fjerner 150 trailere fra veien hver eneste uke og halverer CO2-utslippene. Hav Line har satset på prosjektet med full involvering av alle relevante myndigheter. Enova, Kystverket og fylkeskommunene har støttet prosjektet med over 30 millioner kroner. Før fiskeriministeren altså plutselig gjorde helomvending og forsøkte å stanse prosjektet.

Videre understreker han at Mattilsynet, Fylkesmannens miljøavdeling, sentrale forskningsmiljø, politikere og miljøvernorganisasjoner har alle uttrykt sin støtte for prosjektet.

- Den støtten har nådd frem og nyttet hos regjeringen. Denne saken har handlet om å legge til rette for videre vekst i næringen, samtidig som vi oppfyller de ambisiøse klimamålene Norge har. Det handler også i aller høyeste grad om forutsigbarhet for næringslivet, sier Arnesen.

Han viser til at Nofima har dokumentert at prosjektet er et stort løft for dyrevelferden og at forbrukere får et ferskere og bedre sluttprodukt.

- Det er nettopp dette Kvalitetsforskriften skal sikre. Kjernen i forsøket på å stanse Hav Line har vært en utdatert del av forskriften fra 1984, om å sortere produksjonsfisk innenlands. 

- Vi har i flere måneder bedt regjeringen om å legge frem noen form for dokumentasjon eller faglig støtte for at denne regelen på noe vis hindrer at dårlig fisk havner i markedet. Det har ikke skjedd. Når fiskeriministeren sier vi nå fremover skal finne løsninger, så håper vi han hører på sitt eget fagorgan, Mattilsynet, og lar dem få gjennomslag for reelle løft for fiskekvalitet og fiskevelferd, sier Arnesen.

Produksjonsfisken, som har vært kjernen i kritikken mot prosjektet, utgjør rundt 2-3 prosent av volumet til Norwegian Gannet. Hav Line ser nå frem til å bevise alle fordelene ved prosjektet.

- Det har blitt brukt utrolig mye skremselspropaganda i denne saken. Dispensasjonen gir ett år der vi får motbevist den. Så må vi lese det regjeringen faktisk har lagt inn i dispensasjonen, og det er en del elementer som ved første gjennomlesing ikke gir helt mening. Men vi håper og tror fornuften er i ferd med å seire nå, sier Arnesen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?