Gå til innhold
Annonse
Kamskjell-2
Kamskjell-2

Algegiften ASP som gir irreversibel hukommelsestap er funnet i kamskjell fra Trøndelag. - Det er første gangen dette algetoksinet går over grenseverdiene i kamskjell, sier seniorinspektør Merete Hestdal i distriktskontoret i Trondheim og Orkdal.

Annonse

Elisabeth Nodland

I Norge har det stort sett vært trygt å spise kamskjell, siden det sjelden er algetoksiner i disse. - Man kan finne algetoksiner i alle skjell, men det er første gangen dette algetoksinet går over grenseverdiene i kamskjell, sier seniorinspektør Merete Hestdal i distriktskontoret i Trondheim og Orkdal. Funnene er nylig tatt i Trøndelag i år, forteller hun til Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no. Mengden med gift har variert fra de ulike funnene, legger hun til.

Algegiften ASP (amnesic shellfish poison) er ikke så ofte man finner i Norge, men dersom det er store mengder alger av slekten Pseudonitzschia, kan denne giften forekomme i blant annet kamskjell. Ved forgiftning blir man forvirret, får nedsatt orienteringsevne og irreversibel nerveskader i form av hukommelsestap. - Det er som regel denne giften som akkumuleres i kamskjell, forteller Hestdal. De andre giftene man ofte finner i blåskjell forekommer mer sjelden i kamskjell siden de ligger dypere nede. Det meste av giften samles opp i skjellets fordøyelsessystem, mens det i lukkemuskelen er langt mindre, påpeker Hestdal.

- Må kontrolleres - Dersom man er fritidsdykker skal man være forsiktig med å plukke med seg kamskjell i Trøndelag til konsum hjemme. Algegiften kan også skape problemer for kamskjelloppdrettere og godkjente dykkere som dykker etter kamskjell for å levere videre for salg. Kamskjell som selges videre til restauranter og butikker må alle kontrolleres for å forsikre forbrukeren at de er giftfrie. Man skal derfor være trygg dersom man kjøper kamskjell i butikk eller på restaurant, sier Hestdal.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse