Gå til innhold
Det er åpnet for fritt fiske med stang og snøre ved Oksbåsen: I tillegg til at fangst kan beholdes, loves 300 kroner i dusør for hver fettfinne som leveres inn til SinkabergHansen. Foto: SinkabergHansen
Det er åpnet for fritt fiske med stang og snøre ved Oksbåsen: I tillegg til at fangst kan beholdes, loves 300 kroner i dusør for hver fettfinne som leveres inn til SinkabergHansen. Foto: SinkabergHansen

Etter rømmingen på lokalitet Oksbåsen går et 70 fots fiskefartøy snart i gang med gjenfangst. Videre er det åpnet for fritt fiske med stang og snøre for fritidsfiskere – som i tillegg til god fisk tilstås 300 kr i dusør per stykk.

- Fisk som rømmer permanent er det siste vi ønsker. Derfor håper vi at både en innleid aktør, samt så mange fritidsfiskere som mulig, vil redusere antall laks på avveie, sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen.

Mandag ettermiddag vil et yrkesfartøy på 70 fot sette garnlenker rundt lokaliteten. Totalt har denne båten 180 garn tilgjengelig. Videre er det åpnet for fritt fiske med stang og snøre fra fritidsbåter. Karakteristisk for Oksbåsen er stor dybde under anlegget (mer enn 400 meter), samt at det også er brådypt inne ved de steile fjellsidene som omgir fjorden.

Dusør til fritidsfiskere

Den rømte fisken veier i snitt 2,6 kilo, og er helt frisk og velegnet til konsum. Fritidsfiskere som fanger laks i nærheten av anlegget tilbys 300 kroner i dusør for hver av den velkjente fettfinnen på ryggen de leverer inn som dokumentasjon.

Mottak av fettfinner kan skje på Helstad kai som SinkabergHansen disponerer. Denne ligger om lag 12 kilometer fra Oksbåsen i retning Terråk. Varsling av levering skjer til telefon 954 90 336 for å avtale levering ved Helstad kai.

- Midt i denne ulykkelige hendelsen håper vi at flest mulig vil delta i gjenfangsten, sier Svein-Gustav Sinkaberg.

Umiddelbart etter at hendelsen ble oppdaget, iverksatte personellet ved lokaliteten egen prosedyre ved rømming: Denne innebærer blant annet beredskapsnot som tetter hullet og utsett av gjenfangstgarn, samt kontroll og observasjon med ROV (undervannsrobot).

Har du en sak du
vil tipse oss om?