Gå til innhold
Annonse
Anlegg i Hardangerfjorden. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Anlegg i Hardangerfjorden. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

- Det er registrert gjenfangst av 10 900 oppdrettslaks etter rømminga ved Varaldsøy i slutten av mai. Garnfisket er no avslutta, skriv Fiskeridirektoratet.

Annonse

Fiskeridirektoratet påla Lingalaks AS utvida gjenfangst i sjø etter ei rømming frå deira lokalitet Bergadalen ved Varaldsøy i Hardanger i slutten av mai. Oppteljinga viste at det hadde rømt 36 700 oppdrettslaks på rundt 4 kg.

Fiskeridirektoratet har vore på inspeksjon på lokaliteten og på notverkstad, der nota har blitt undersøkt. Nota er påført ein mekanisk skade under avlusing.

10 900 fisk gjenfanga

Det var berre selskapet og fartøy hyrt inn av dei, som kunne drive med garnfiske i gjenfangstfisket. Av omsyn til ville bestandar av laks og sjøaure vart det stilt krav om at garna skulle senkast til tre meter djupne.

Registrert gjenfangst er per 10. juni på 10 900 individ. Av desse er 3 300 stk fiska av privatpersonar og levert til mottaksstasjonen.

Overvaking av vassdrag

Fiskeridirektoratet har varsla selskapet om at dei vil få pålegg om overvaking og uttak av rømt fisk i elver i området.

Dusør

Lingalaks AS har etablert ein mottaksstasjon, der privatpersonar kan levere inn den rømte laksen dei har fiska med stang. Lingalaks AS gir ein dusør på 200 kr per rømt laks som vert levert inn til selskapet. Fiskaren kan behalde fisken mot at feittfinnen vart fjerna av Lingalaks AS sitt personell.

Rømt oppdrettslaks kan leverast til Lingalaks AS sin lokalitet i Bergadalen, Gravdalsvegen  500, 5632 Omastrand. Opningstidene er måndag, onsdag og fredag mellom kl. 12 og 15. Mottaksstasjonen har tilkomst for både båt og bil.

Fiskeridirektoratet oppmodar folk om å melde inn observasjonar og fangst av mogeleg rømt oppdrettsfisk til vår døgnopne vaktsentral: tlf. 03415.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse