Gå til innhold
Annonse

- Gjennomfører siste justeringer på trafikklys-systemet

Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) under Havbrukskonferansen 2016. Foto: Therese Soltveit.
Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) under Havbrukskonferansen 2016. Foto: Therese Soltveit.

Per Sandberg tok opp det mye diskuterte trafikklyssystemet, under Sjømatrådets Havbrukskonferanse 2016. - Uttalelsene som er kommet om at dette er en kollektiv avstraffelse innenfor havbruk for å få vekst, tar jeg total avstand til, sa Fiskeriministeren. Han sa også at førstkommende fredag gjennomfører han sin siste justering av trafikklyssystemet.

Annonse

Under den årlige Havbrukskonferansen 2016 i Oslo, arrangert av Norges Sjømatråd, snakket Per Sandberg blant annet om trafikklyssystemet. Han påpekte da at regjeringen har ambisjoner om er vekst, men innenfor rammer som tar vare på resursene til andre generasjoner.

- For å få vekst er dette den eneste riktig måten å går fremover.

- Kommer i 2017

-  Uttalelsene som er kommet fra flere i næringen om at dette er en kollektiv avstraffelse innenfor havbruk for å få vekst, tar jeg total avstand til, sa Sandberg.

- Med det nye systemet blir oppdretterne avhengige av hverandre ja. De må gjøre det godt, slik at en kan vokse sammen, la han til.

At næringen er bekymret for fleksibiliteten, mener ministeren å ha tatt på alvor, og viser til at systemet har vært på høring, og at han har hatt flere møter med bekymrede oppdrettere. Han sa videre at førstkommende fredag gjennomfører han sin siste justering av trafikklyssystemet, da med særlig fokus på fleksibiliteten for mellomstore oppdrettere, som det var ytret bekymring for.

- Systemet skal implementeres i næringen i 2017, og det både jeg og regjeringen ønsker er fornuftige løsninger som balanserer mange ulike hensyn, sa han, og påpekte at Mattilsyntet har startet arbeidet med å revidere luseforskriften som også skal tilpasses systemet.

- Manko på ambisjoner

Sandberg sa videre at noen innenfor næringen er tvilende innenfor vekst.

- Å si at vi ikke får vekst, er litt manko på ambisjoner, sa Sandberg og pekte på at oppdretterne nå har flere tilbud om vekst. Det er høye krav, men flere klarer dette. Det kan iallfall ikke sies at det ikke er tilbud på bordet til oppdretterne.

Han påpekte så at få har benyttet seg av tilbudet på 5 % vekst.

- Bekymret for lusekostnadene

Ministeren tok så for seg lakselus-problematikken i næringen.

- Mange er bekymret for kostnadene for lakselusen, men jeg opplever at næringen har lagt seg i selen, og at Mattilsynet har gjort en betydelig jobb for å få ned lusesnivåene. Så vi mener at med det nye vekststsystemet får man forutsigbarhet. Det er svært positivt at Mattilsynet kan si at enda flere oppdrettere har tatt store grep innenfor bekjempelse av lakselus. Min beskjed til oppdretterne er å tenke forebygging, sier han.

Fiskeriministeren pekte deretter på de alvorlige luseforholdene som ble avdekket ved Måsøval Fiskeoppdrett og Lerøy Midt sine anlegg, som fikk redusert MTB grunnet dårlig fiskevelferd.

- Vi har de siste uker hørt om totalt uakseptable tilstander ved noen anlegg. Produksjonen man har hatt her har ikke hatt god nok internkontroll, ikke god nok beredskap og dårlig fiskevelferd. Alle er enige om at sånn skal det ikke være. Heldigvis er det ikke sånn næringen er, men for hver gang vi får slike saker opp i media settes omdømmet litt tilbake, sa Sandberg.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse