Gå til innhold
Annonse

Grieg Seafood Finnmark ber nå politiet om hjelp i forbindelse med rømt oppdrettsfisk i Kåfjord i Altafjorden. – Selv om en grundig gjennomgang hos oss ikke viser tegn på rømt fisk, må vi til bunns i dette, sier administrerende direktør Håkon Volden.

Håkon Volden. Foto: Kari Johanna Tveit.
Håkon Volden. Foto: Kari Johanna Tveit.

Mandag formiddag sendte Fiskeridirektoratet ut melding om laks som var fanget i Kåfjord i Altafjorden. Grieg Seafood Finnmark, som har slakteri i nærheten, og øvrige oppdrettsaktører i regionen iverksatte umiddelbart sine beredskapsplaner.

- Vi frigjorde raskt en stab og fordelte ansvar for gjenfangst og kontroll av anlegg. Samme formiddag ankom eksterne dykkere for å kontrollere samtlige notposer ved vårt anlegg på Simanes i Kåfjord. Samtidig ble alle oppdrettsanlegg i Alta Kommune sjekket ut av eksterne dykkerteam. Det ble også satt ut et stort antall garn for gjenfangst. Antall fisk levert til vårt prosessanlegg på Simanes fra brønnbåt er avstemt mot antall som er skipet ut på trailer. Vi finner ingen avvik på antall fisk, sier Håkon Volden i en pressemelding.

- Vi må ha et svar. Altafjorden er nasjonal laksefjord og dette pålegger oss som selskap et stort ansvar. Verken vi, laksefiskere eller andre aksepterer rømt fisk. Derfor ber vi nå politiet om hjelp til å etterforske saken for å finne svar på denne hendelsen, sier Volden. 

Godt samarbeid

Samme dag som miljøvernmyndighetene åpnet for utvidet gjenfangstfiske gikk Grieg Seafood ut sammen med Mainstream og NRS og lovet 400 kroner for hver fisk som blir fanget. Så langt er det registrert inn 630 laks, de aller fleste mellom 4 og 6,5 kilo.

- Gjenfangstfisket er nå utvidet til 3. mai kl. 2400. Vi har derfor utvidet åpningstiden for å levere rømt fisk frem til 4. mai. Fisken kan leveres inn ved prosessanlegg på Simanes fra kl. 0800-1630 på hverdager, kl. 1200-1800 i helgen og lørdag 4. mai fra kl. 1200-1500. Vi gjør det vi kan for å få tatt opp mest mulig fisk. Fangst som ikke leveres fysisk inn bes rapportert til finnmark@griegseafood.com, skriver Volden videre i pressemeldingen.

Fiskeridirektoratet og Grieg Seafood Finnmark har uavhengig av hverandre tatt DNA prøver av fisken i anleggene og fiskene som er fanget.

Viktig for Finnmark

Havbruksnæringen i Finnmark representerer mange arbeidsplasser og skaper store verdier. Dette gir betydelige ringvirkninger til lokalt næringsliv og som bidrar til å opprettholde bosettingen langs kysten.

- Vi er glade for det store engasjementet blant folk i gjenfangstfisket, og oppfordrer til videre fiske så lenge Fylkesmannen tillater det, uttaler Volden.

Fiskeridirektoratets rømningsstatistikk viser også at det nå rømmer adskillig færre fisk enn sammenlignet med 10-15 år tilbake. I fjor rømte 38.000 fisk fra 800 merder i Norge, noe som igjen utgjør en promilleandel av antall fisk stående.

- Når noe sånt som dette skjer vil ikke vi i havbruksnæring sitte stille. Vi har en klar nullvisjon i næringen. En fisk rømt er en for mye, forteller Volden.

Les også: Grieg Seafood: - Den rømte fisken kommer antagelig fra oss

Annonse