Gå til innhold
En av Grieg Seafood sine lokaliteter. Foto: Grieg Seafood.
En av Grieg Seafood sine lokaliteter. Foto: Grieg Seafood.

- Så langt blir laksen slaktet etter planen, og det vil vi jobbe utrettelig for å opprettholde fremover, skriver Grieg Seafood.

Gitt det pågående COVID-19-utbruddet, kom Grieg Seafood Group ASA med en oppdatering på virksomheten og organisasjonen deres tirsdag, gjennom en børsmelding.

Grieg Seafood sine operasjoner kjører for tiden, sett i lys av omstendighetene, som normalt.  

Organisasjon og ansatte  

Grieg Seafood skriver at prioriteringen deres er at selskapets ansatte skal ha det bra, sammen med deres familier og lokalsamfunnene der de opererer. Selskapet overholder også fullstendig myndighetenes anbefalinger på alle lokasjoner.

Selskapet har iverksatt tiltak for å begrense smitte med ledergrupper som opererer på hovedkontoret og i hver region. Regionene har gjennomført lokale risikovurderinger og iverksatt tiltak.

- Bedrifter i vår forsyningskjede har også iverksatt tiltak for å unngå smite og for å holde operasjoner i gang på en sikker måte.

Normal drift  

Grieg Seafood sin virksomhet går for tiden som normalt, tatt i betraktning omstendighetene.

- Så langt blir laksen slaktet etter planen, og det vil vi jobbe utrettelig for å opprettholde fremover. Etterspørselen etter laks er tilstede i markedene, med betydelig redusert etterspørsel fra hotell, restauranter og catering (horeca) og økt etterspørsel fra detaljhandel.

Per nå er varestrømmen mellom land på lastebiler relativt god, ifølge selskapet. Det er foreløpig ingen grensebegrensninger for matvarer, inkludert laks. Flyfrakt er en utfordring og industrien jobber hardt for å finne alternativ transportløsninger. Med oppdrettsvirksomhet som ligger i umiddelbar nærhet til både det europeiske og det amerikanske markedet, er Grieg Seafoods avhengighet av kryss-atlantisk distribusjon begrenset.

 

Som matvare er kontinuerlig produksjon og forsyning av laks oppfordret. I Norge er lakseoppdrettsnæringen anerkjent som en "kritisk offentlig funksjon ", der å opprettholde produksjonen er en statlig prioritering.

- Selskapet opprettholder en god dialog med myndighetene i Norge, Storbritannia og Canada gjennom bransjeorganisasjoner, og diskuterer mulige ordninger med å ivareta lakseoppdrett i forskjellige scenarier, for eksempel ved fleksibel maksimalt tillatt biomasse og brakkleggingsperioder.

Solid økonomisk 

Grieg Seafood har en solid økonomisk stilling. 31. desember 2019 hadde konsernet tilgjengelige kontanter og kredittfasiliteter på 955 millioner kroner.

Netto rentebærende gjeld, ekskl. factoring og IFRS 16, var 1,9 milliarder kroner. NIBD / EBITDA var 1,4 og selskapet har en egenkapitalandel på 46 %.

Slakter 100 000 tonn

For 2020 har Grieg Seafood guidet en samlet slakting på 100 000 tonn HOG.

- De fulle implikasjonene på mellomlang og lang sikt av coronavirus-pandemien er fortsatt usikker. Selskapet vil slakte i henhold til Q1-guidingen på 16 800 tonn, og selskapets volummål for 2020 forblir på plass.

Har du en sak du
vil tipse oss om?