Gå til innhold
Annonse
Foto: Mattilsynet.
Foto: Mattilsynet.

Hvordan behandles rensefisken og hva gjøres for å sikre den god velferd? Det ønsker Mattilsynet å finne ut av.

Annonse

Rensefisk spiser lakselus og blir stadig viktigere for oppdrettere når de bekjemper lakselus. I år settes ca. 60 millioner rensefisk ut i norske oppdrettsanlegg, melder Mattilsynet i en pressemelding. 

Vil sette søkelys på rensefiskens velferd

Mye av rensefisken som brukes i kampen mot lakselus forsvinner og dør. Velferden til rensefisken er i mange tilfeller ikke er god nok. Samtidig gjør mange en stor innsats for å ta vare på denne fisken.

- Vi ønsker å gjøre noe med velferdsproblemet. Derfor gjennomfører vi en rensefiskkampanje hvor vi undersøker hva de som fisker, oppdretter og bruker rensefisk gjør for å sikre den god velferd, sier Hulda Bysheim som leder kampanjen.

Rensefisken må få dekket sine særegne behov

Rensefisk er en sekkebetegnelse som omfatter flere ulike arter med ulike særegenheter og behov.

- Det stiller store krav til «arbeidsgiveren» og de som håndterer fisken, sier Bysheim.

Felles for rensefisken er at de holdes fordi de spiser lakselus. Men lakselus er ikke tilstrekkelig. Derfor må rensefisken fôres i tillegg. Den trenger også skjul i merden.

Rensefisk holdes ikke for sin egen del i matfiskanleggene, men fordi at den har en jobb å gjøre.

I tillegg fanges vill fisk og settes inn i fangenskap. Den holdes også mye av tiden i et miljø som er spesialtilpasset en annen art. Oppdrett av rensefisk er også relativt nytt, med de problemene det fører med seg.

- Alt dette gjør at rensefisken er i særlig utsatt posisjon med tanke på velferd. Vi håper kampanjen kan bidra til å fremskynde en positiv utvikling, avslutter Bysheim.

Fakta Mattilsynets rensefiskkampanje 2018

Mål: 

  • Bidra til god velferd for rensefisk gjennom å
  • få oversikt over hvordan rensefisken har det
  • øke bevisstheten om hvilke regler som gjelder for rensefisk
  • rette opp brudd på reglene
  • foreslå tiltak som bidrar til å sikre rensefisken god velferd
  • Hvem skal vi kontrollere?
  • Alle som oppdretter rensefisk
  • 25 prosent av de som bruker rensefisk i oppdrettsanlegg
  • En del av de som fisker rensefisk

Kampanjeperiode:

1. juni til 31. desember 2018. Sluttrapport april 2019.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse