Gå til innhold
Annonse
Foto: Rune Muladal, Naturtjenester i Nord.
Foto: Rune Muladal, Naturtjenester i Nord.

Gjennom målrettede tiltak ble innslaget av rømt oppdrettslaks redusert i 37 laksevassdrag over hele landet høsten 2016. Det viser OURO sine resultater fra drivtelling og felle. - Vi er glad for at OURO har bidratt til et så stort uttak, sier Roar Paulsen, styreleder i OURO i en pressemelding.

Annonse

Gjennom målrettede tiltak ble innslaget av rømt oppdrettslaks redusert i 37 laksevassdrag over hele landet høsten 2016. Det viser OURO sine resultater fra drivtelling og felle, skriver de i en pressemelding.

Sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) har fått resultatene fra utfisking høsten 2016. Det er på oppdrag fra OURO fisket ut over 500 rømte oppdrettsfisk i 37 elver. Disse elvene ble valgt ut på grunn av høyt innslag av rømt oppdrettsfisk i 2015.

- Vi er glad for at OURO har bidratt til et så stort uttak, sier Roar Paulsen, styreleder i OURO.

Formålet til OURO er å redusere risikoen for genetisk påvirkning på vill laksefisk.

Utfiskingen er gjennomført med harpunering, stangfiske, felle og not. Lokale elveeierlag har bidratt med stangfiske der hvor dette har vært en egnet metode. OURO har brukt ca. 3 millioner kroner til utfiskingstiltak i 2016.

- Etter uttak av rømt oppdrettsfisk høsten 2016 viser resultater fra OURO at faren for genetisk påvirkning i disse elvene er blitt lavere, sier Paulsen.

Tabellen nedenfor viser antall elver i ulike kategorier med % rømt oppdrettslaks hvor OURO har gjennomført utfisking høsten 2016. Resultatene er hovedsakelig fra drivtellinger før og etter uttak av rømt fisk i elvene.

Tabell: OURO.
Tabell: OURO.

Alle data fra OURO vil inngå i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk for 2016. Styret i OURO ønsker å takke leverandører av utfiskingstjenester for god innsats i elvene. En stor takk går også til de lokale elveeierlagene som har bidratt til utfisking i flere av elvene.

Uttak av rømt fisk i de enkelte elvene er oppsummert på OUROs hjemmesider

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse