Gå til innhold
Annonse

- Havbruksnæringen har mye å gå på innen innovasjon

Blått hav - grønne forretningsmuligheter var tema for dialogmøte hos Bergen Teknologioverføring . Foto: BTO
Blått hav - grønne forretningsmuligheter var tema for dialogmøte hos Bergen Teknologioverføring . Foto: BTO

Hans Fredrik Hag som er prosjektleder hos BTO mener det er stort potensiale for teknologisk løft i oppdrettsnæringen.

Annonse

Tirsdag arrangerte Seafood Innovation Cluster og Bergen Teknologioverføring (BTO) dialogmøtet “Blått hav – grønne forretningsmuligheter” i Bergen.

Hans Fredrik Hag, prosjektleder hos BTO, sier til Kyst.no at han mener de gjør veldig mye godt regionalt for å heve havbruksnæringen.

- Vi setter opp en del prosjekter regionalt som skal være med å bidra til å løfte opp næringen. BTO har et godt samarbeid med etablert næringsliv og oppdrettsbransjen, sier han.

Han mener bransjen har mye å gå på når det kommer til innovasjon i havbruksnæringen  i dag.

Hans Hag er prosjektleder i Bergen Teknologioverføring. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Hans Hag er prosjektleder i Bergen Teknologioverføring. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

– Vi er på god vei, men det er mye å hente. Da er det spesielt opp mot bruk av ny teknologi, sensorteknologi og AI (Artificial Intelligence). Alle disse tingene som er på vei opp, men som har et stort uløst potensiale enda. 

Videre påpekes det at det er “alfa omega”, at havbruksnæringen satser og søker etter innovative løsninger.

- Det er ekstremt viktig for at man skal få en bærekraftig bransje på sikt. Det er mye innovasjoner på vei, og vi er glad vi er et sted der den nye teknologien, de nye tankene og ideene finner veien til oss, slik at vi kan være med fra starten.

Jakter forskningskroner

Bakgrunnen for denne ukens møte var at Forskningsrådet har utlyst 5 millioner til forundersøkelser av prosjekter som bidrar til bærekraftig verdiskaping og grønn innovasjon. Deltakerne på dialogmøtet var invitert til å få en “kickstart” på forprosjektet, der de fikk gode eksempler på samarbeid med FoU.

Det var to grupper med åtte personer på hvert team som tirsdag møttes for å diskutere bærekraft og nytenking knyttet til problemstillinger i havbruksnæringen. De brukte dagen på å diskutere hvilke felles utfordringer de står ovenfor, samt hvilke muligheter som ligger fremfor dem.

Blant annet Amund Maage som er marin direktør ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB og BTO, snakket om aktuelle finansieringsordninger og partnermuligheter.

Innovasjon med slam

En av de mulige forprosjektene som ble løftet opp og diskutert under dialogmøtet var hvordan slam kan samles opp og brukes på innovative måter. Tony Chen, som var en aktiv deltaker i en av de to gruppene sier til Kyst.no at det er viktig å velge de riktige problemene å løse.

- Vi må kunne tilspisse og presentere tydelig og preist for oppdretterne hva vi kan tilby. Det er viktig å kommunisere med dem, og sørge for at vi kan gjøre hverdagen deres enkelere og bedre, sier han, som selv er en av grunnleggerne bak firmaet Manolin, som lager software for akuakulturindustrien. 

La grunnsteinen

De to gruppene var klare på at de sammen ser at de kan finne frem til spennende og innovative løsninger, som kan ende opp som et forprosjekt som kan få økonomisk støtte fra Forskningsrådet.

Søknadsfristen for å levere inn forprosjektet er satt til 13.juni, og de prosjektene som får støtte kvalifiserer til å søke på hovedutlysningen på inntil 50 millioner kroner i februar 2019. Bedrifter, bedriftssammenslutninger, næringslivsorganisasjoner og FoU-miljøer er blant de som kan søke om støtten. 

Arrangementet ble finansiert av Mobiforsøk som legger til rette for samarbeid mellom industri og FoU. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse