Gå til innhold
Et sikkerhetskurs arrangert av ASK-Safety. Foto: ASK-Safety.
Et sikkerhetskurs arrangert av ASK-Safety. Foto: ASK-Safety.

Det kommer stadig nye forskrifter og sikkerhetskrav til havbruksnæringen og flere er på vei. Dette gir økt aktivitet for sikkerhetskurs-leverandørene.

Ståle Brungot som er administrerende direktør i Ask-Safety med hovedkontor i Ålesund, forteller de mest aktive kursene for havbruksnæringen hos dem den siste tiden har vært ROC (Radiooperatørkurs), i tillegg til kran og truck-kurs.

Ståle Brungot er administrerende direktør i Ask-Safety, og er klar på at det blir mye kursing på havbruksnæringen fremover. Foto:Ask-Safety.
Ståle Brungot er administrerende direktør i Ask-Safety, og er klar på at det blir mye kursing på havbruksnæringen fremover. Foto:Ask-Safety.

- ROC- kursene har vi kjørt for havbruksnæringen i cirka ett år med brukbar dekning. Vi begynner å komme over de største etterspørslene da næringen var kjappe med å ta unna kravet som kom her, sier Brungot.

Han forteller Ask-Safety har valgt å ha radiolab-tilbud flere steder langs kysten for å dekke etterspørselen.

Venter på føringer fra Sjøfartsdirektoratet

Innen grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk (STCW/ IMO50) som er det andre store innen havbruk, har de kurset drøye 130 mennesker, og Brungot forteller at flere oppdrettere enda sitter litt på gjerdet.

- De venter nok på endelige føringer fra Sjøfartsdirektoratet som er på vei, men mange oppdrettere er kommet godt i gang også her, sier Ask-direktøren.

Han påpeker at det innen servicefartøy også trolig kommer et dekksoffisersertifikat til sommeren.

- Da må mange i havbruksnæringen gjennom kurs, slår Brungot fast.

95 % havbruksaktører

Når det gjelder økende krav om kurs til næringen har han også noen tanker om dette.

- Havbruksnæringen har ikke vært vant med å kurse arbeiderne sine, så det vil nok ta noe tid før det er innarbeidet og går seg inn i et system og blir en del av hverdagen. Kursene bidrar jo til ekstra sikkerhetskompetanse så det er jo kjærkomment, legger han til.

Og at havbruksnæringen må kurses gir økt aktivitet i selskapet. De har blant annet opprettet en ny avdeling på Frøya etter det kom nye krav til fartøyssertifisering i 2017.

- Ved avdelingen vår på Frøya er 95 % av kursdeltakerne innen havbruk, sier Brungot.

200 kurset

Michael Røssland, leder for Norsafe Academy i Rosendal, har siden slutten av 2016 også kurset røktere og ansatte om sikkerhet på merdkanten. Tidligere har deres kurs vært primært rettet mot offshore-markedet, men siden 2016 utvidet de tilbudet til å inkludere havbruksnæringen.

– Vi har solgt totalt 200 kursplasser for oppdrettsnæringen i 2016 og 2017. Noe vi synes er veldig bra, sier Røssland.

Michael Røssland har ansvaret for opplæring og trening i Norsafe-gruppen, herunder Norsafe Academy og sier de har hatt en stor økning i antall kurs til havbruksnæringen. Foto: privat/Facebook.
Michael Røssland har ansvaret for opplæring og trening i Norsafe-gruppen, herunder Norsafe Academy og sier de har hatt en stor økning i antall kurs til havbruksnæringen. Foto: privat/Facebook.

Dette har vært fordelt på tre ulike kurs, ROC-kurs (Radiooperatør), Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk (IMO50), samt 2-dagers sikkerhetskurs for oppdrettsnæringen.

– Vi ser helt klart verdien av det vi gjør, og nytten det har for selskapene som vil bedre sikkerheten til sine ansatte. For oss som kompetansebedrift er det viktig at vi tilbyr kurs som har verdi og nytte og som er tilpasset de stadig nye kravene som kommer til oppdrett og havbruksnæringen, forteller han videre.

Flere kurs under planlegging

Tilbakemeldingene fra oppdrettsselskapene sier Røssland har vært veldig bra, og i også i år har de allerede har gjennomført flere ROC-kurs.

– ROC-kursene var opprinnelig kurs vi ikke trodde ville slå så godt an, men det motsatte har jo skjedd. Vi har utdannet 82 radiooperatører siden oppstart, noe vi synes er veldig bra.

Norsafe-lederen sier de også har flere kurs under oppseiling.

– Blant annet har vi ett nytt kurs vi skal sette i gang med, men vi avventer til nytt regelverk kommer fra Sjøfartsdirektoratet, sier Røssland, og legger til at hele næringen og bedrifter som tilbyr kurs har sittet på gjerdet og ventet på at sertifikatkravene D6 og D7 for førere av mindre fartøy skulle komme fra Sjøfartsdirektoratet på nyåret.

Med en gang dette kommer på plass, vil vi tilby slike kurs, presiserer Røssland.

Oppdretterne de kurser sier han primært er fra Vestlandet.

– Men vi har hatt kursdeltakere som kommer langveis fra også. Blant kunder kan han nevne både store og småselskap.

- Fokus på holdningsskapende HMS

Roar Orekåsa som er sjef for forretningsutvikling i Falck Nutec, sier at de tilbyr ulike typer HMS- og sikkerhetskurs for havbruksnæringen.

Roar Orekåsa i Falck Nutec sier de tilbyr mange ulike typer kurs for havbruksnæringen på HMS og sikkerhet. Foto: privat.
Roar Orekåsa i Falck Nutec sier de tilbyr mange ulike typer kurs for havbruksnæringen på HMS og sikkerhet. Foto: privat.

- I tillegg til å tilby en portefølje av kurs innen havbruk, tilbyr vi også rådgivning innen alle disse fagområdene. Alle våre kurs kan tas enten på et av våre kurssentre, eller på deres ønskede lokasjon. Våre instruktører reiser mer enn gjerne til bedrifter for å gjennomføre kurs, sier Orekåsa.

Kursene viser han til inneholder praktiske øvelser, samt noe teori. Dette kan være førstehjelp, brannøvelser, sjøøvelser, bruk av eget sikkerhetsutstyr, HMS og fokus på egen sikkerhet.

- Alle skal gjennomgå disse øvelsene og bestå, både en teoretisk prøve og en praktisk prøve. Det er mye fokus på holdningsskapende HMS-arbeid, forteller han.

30- 40 kurs

Orekåsa sier at på alle deres sentre i 2017 kjørte de et sted mellom 30-40 kurs for havbruksnæringen, alt fra 2 dagers til ukes kurs. Hittil i år har de kjørt 10 kurs, men dette forventes å øke betraktelig utover året.

- Denne næringen har tøffe og utfordrende arbeidsoppgaver/miljø. Det å trene på førstehjelp, brann, sjø-øvelser, bruk av personlig redningsutstyr, blir mer opptatt av egen sikkerhet, jobbe sikkerhet, kunne hjelpe andre, lære om krisehåndtering er noe som alle kursdeltakerne setter meget stor pris på.

- Kursene kan kjøres på alle våre fem sentre, men kjøres hovedsakelig i Trondheim, Bergen og Stavanger. Våre kurselever kommer fra hele landet, men mesteparten av kursdeltakerne knyttet til havbruksnæringen kommer hovedsakelig fra Nordland i Nord til Egersund i sør, langs hele kysten, sier han avslutningsvis.

Falck Nutec sikkerhetskurs for havbruk- og oppdrettsnæringen består av både teori og praksis, blant annet tid i øvingsbassenget. Foto: Falck Nutec.
Falck Nutec sikkerhetskurs for havbruk- og oppdrettsnæringen består av både teori og praksis, blant annet tid i øvingsbassenget. Foto: Falck Nutec.

Har du en sak du
vil tipse oss om?