Gå til innhold

Høring – Framtidig forvaltning av ILA i Norge

Illustrasjonsbilde av ILA.
Illustrasjonsbilde av ILA.

Ny dyrehelseforordning kategoriserer fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi som C-sykdom.

Kategoriseringen betyr at Norge må beslutte hvilken strategi som skal velges for bekjempelsen av sykdommen.

Mattilsynet anbefaler en strategi med fortsatt offentlig bekjempelse av ILA. Høringsfristen er satt til 5. februar 2021, melder Mattilsynet. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?