Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsbildeo av smolt. Foto; Sisomar.
Illustrasjonsbildeo av smolt. Foto; Sisomar.

Kyst.no har snakket med flere oppdrettere om hvordan de ulike selskapene ser for seg årets høstutsett, hvilke strategier som brukes med mer. Det gjennomgående er at de setter ut større smolt enn tidligere.

Annonse

Andreas Kvame, administrerende direktør i Grieg Seafood  (GSF) sier til kyst.no at den første høstfisken til Grieg Seafood Finnmark (GSF) gikk i sjøen tidligere i august.

Konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood. Foto: Rob Fletcher.
Konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood. Foto: Rob Fletcher.

- Vi setter nå ut fisk fra 100 gram opp til 250 gram, sier han.

Smoltstørrelsen varieres for å kunne optimalisere slakteuttak, tid i sjøen og MTB.

- GSF vil øke smoltutsett i forhold til tidligere år. Dette for å utnytte den kapasiteten vi har fått gjennom våre grønne tillatelser, påpeker Kvame.

Mer postsmolt

Selskapet har totalt 27 produksjonslisenser i sjø og en smoltlisens i Finnmark. Fire produksjonslisenser er såkalte grønne konsesjoner, og et av kriteriene som er satt i de grønne tillatelsene er nettopp utsett av smolt over 200 gram.

- Vi vil i høst sette ut cirka fem millioner smolt, og høstsmolten vil være større enn tidligere år, forteller Kvame til kyst.no.

Selskapet er nå godt i gang med å bygge ut deres smoltkapasitet i Finnmark og vil ha en kapasitet på over seks millioner postsmolt (> 200 gram) fra eget anlegg.

Fremtidens optimale smoltstørrelse, mener han i fremtiden må være varierende størrelser på fisken for å optimalisere produksjonen.

- Vi kommer til å benytte postsmolt i enda større grad, og vi ser at ny teknologi vil gjøre det mulig å få frem en større fisk, legger Kvame til.

- Fordeler med større smolt

Hilde Ribe, biologisk kontroller i Egil Kristoffersen og Sønner AS. Foto: privat.
Hilde Ribe, biologisk kontroller i Egil Kristoffersen og Sønner AS. Foto: privat.

Hilde Ribe som er biologiske kontroller i Egil Kristoffersen & Sønner AS, sier til kyst.no at deres høstsmolt i år også er større en tidligere år.

- Selskapet har ikke startet med høstutsettet enda, men vi skal sette ut 500 000 fisk i to puljer i år på en lokalitet. Vi setter først ut fisk på 75 gram og en måned senere setter vi ut fisk på 500 gram.

Den minste fisken påpeker hun ikke er av optimal størrelse for oppdretterne.

- Men det var den størrelse på fisken vi fikk levert av denne produsenten. Av Nordland Akva får vi derimot mye større fisk på 500 gram, som vi skal teste ut hvordan fungerer, poengterer hun.

Kontrolløren jobber for tiden med å få på plass den optimale smoltstrategi for selskapet, og har derfor enda ingen klare meninger på hvor stor fisken bør være. Hun påpeker likevel at de ønsker å ta i bruk større smolt fremover.

- Større smolt er jo mer robust og mindre mottagelig for sykdommer og lus, så vi ser klare fordeler med å sette ut større fisk. Men nettopp hvor stor smolt må vi teste ut, sier hun til kyst.no.

Større på vårfisk, lik i høst

Nova Sea  er en av de største nordnorske produsentene av oppdrettslaks 33 heleide og 4 deleide lakselisenser. Odd Strøm, daglig leder i selskapet sier til kyst.no at på vårutsettet er størrelsen på fisken økt betydelig.

Odd Strøm, daglig leder i Nova Sea sier de har økt størrelsen på vårfisken, men høstfisken er så i si lik som i fjor. Foto: Nova Sea
Odd Strøm, daglig leder i Nova Sea sier de har økt størrelsen på vårfisken, men høstfisken er så i si lik som i fjor. Foto: Nova Sea

- Det vil si vel 100 gram opp i snittvekt per individ. På høstutsettet derimot blir snittvekten tilnærmet uendret, forteller Strøm.

- Rent generelt er vår smoltstrategi å produsere best mulig sjødyktig smolt, med god fiskehelse, som er tilpasset vår sjøproduksjon med henhold til produksjonsoptimalisering og kontinuerlig tilgang av riktige leveranser til våre kunder, legger han til.

- Prøver å finne god balanse

Stig Nilsen, konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafood Group sier til kyst.no at de ikke ønsker å gi så mye samlet informasjon om smoltutsett, og produksjonen.

Nilsen forteller at de i hovedsak forsøker å finne en god balanse i utsettene gjennom året, for å sikre god biologi, optimal utnyttelse av produksjonskapasitet i sjø og på industrianleggene.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse