Gå til innhold
Annonse

Hofseth Biocare kan doble produksjonskapasiteten

Hofseth Biocare
Hofseth Biocare

Ny blandeteknologi og nye ensymer viser lovende resultater og kan doble produksjonskapasiteten til Hofseth Biocare.

Annonse

Hofseth BioCare ASA har den siste tiden arbeidet med videreutvikling av mer effektive miksesystemer og ensymer for bruk i produksjonen på fabrikken i Midsund. Resultatene er nå klare og viser en betydelig effektivisering av den ensymatiske hydrolyseprosessen til fremstilling av fersk lakseolje, marine proteiner og marint kalsium.

Roger Hofseth og Hofseth Biocare har tro på at man kan doble produksjonskapasiteten etter nye funn. Foto: Hofseth international
Roger Hofseth og Hofseth Biocare har tro på at man kan doble produksjonskapasiteten etter nye funn. Foto: Hofseth international

Tester som ble utført i Tyskland, viser mer enn en halvering av hydrolysetiden, sammenliknet med tiden i dag, skriver selskapet i en pressemelding i dag.

- Dersom testresultatene så langt viser seg å være mulig å implementere ved HBC's anlegg på Midsund, vil dette kunne medføre mer enn en dobling av kapasiteten ved fabrikken. For HBC er dette et stort fremskritt og medfører at vi kan potensielt sett produsere 50.000 tonn fiskeavskjær per år, sier administrerende direktør Jon Olav Ødegård i Hofseth BioCare.

Testresultatene er lovende og HBC vil arbeide videre i 2014 med en plan for å få implementert den nye teknologien og ensymblandingen i fabrikken på Midsund. Testene viser også at batchene vil kunne økes noe i volum.

Når HBC har fått gjennomført fullskala tester med ny teknologi og ensym, gjenstår organoleptiske tester og eventuell implementering dersom videre tester er like suksessfulle. HBC tar sikte på å beslutte dette før utgangen av 2. kvartal 2014.

Annonse