Gå til innhold

Hyperspektralt maskinsyn skal kartlegge bunnforholdene under SalMars havmerd

Salmars offshore havmerd. Foto: Salmar.
Salmars offshore havmerd. Foto: Salmar.

En av kongstankene med å flytte lakseoppdrett ut i havet med havmerden er at vannutskiftingen er langt bedre og at anleggets miljøavtrykk på havbunnen dermed blir ubetydelig. Om den faktiske effekten blir like god som forskere antar, skal kartlegges av Ecotone.

Utenfor Trøndelagskysten svømmer nå 1 millioner laks i Ocean Farm 1 – SalMars fullskala havbaserte pilotanlegg for testing, forsking og utvikling. Anlegget skal representere en bærekraftig fremtid for havbruk og ha et minst mulig fotavtrykk på havmiljøet.

- Vi har kunnet gå på plukkejakt etter partnere på prosjektet, utstyrsleverandørene har vist sterk interesse for å delta. Mye av teknologien og kunnskapen som anvendes er norsk, og Ecotone og Kongsberg Maritime er to gode eksempler på partnere som leverer teknologi basert på norsk kunnskap. Ocean Farm 1 er et stort samarbeidsprosjekt der vi har lyktes med å knytte til oss de beste innen de feltene vi trenger ekspertise, sier styreleder Gunnar Myrebøe i Ocean Farming i en pressemelding.

Gunnar Myrebøe, styreleder i Ocean Farming. Foto: Ecotone.
Gunnar Myrebøe, styreleder i Ocean Farming. Foto: Ecotone.

Myrebøe, tidligere konserndirektør for prosjekter og anskaffelser i Statoil, mener hyperspektral avbilding har et stort potensial både for havbruks- og offshore-bransjen.

- Jeg ser på det som uhyre interessant. I oljeindustrien har Ecotone bidratt med denne teknologien for å se på koraller og forurensing. Den samme teknologien kan nå brukes for å overvåke og dokumentere havbunnsmiljøet under havmerden.

Kartleggingen gjøres ved hjelp av hyperspektral avbilding under vann (UHI). Teknologien gjør det mulig å få et oversiktsbilde av havbunnen under merden.  Ecotone leverer et kart som viser utbredelse av sedimenter og habitater. Metodikken som vanligvis brukes av bransjen i dag er stikkprøver på utvalgte steder. Kartlegging med UHI betyr altså en bedre totaloversikt på området under merden.

Kartleggingen er i gang

De har nå gjennomført en kartlegging av havbunnen på Frohavet. Etter at første runde med lakseproduksjon er ferdig i 2018 skal selskapet kartlegge området på nytt. Deretter sammenlignes resultatene fra de to kartleggingsrundene for å se om det har vært en negativ miljøpåvirkning.

Det hyperspektrale systemet sørger for at ønskede objekter, habitater eller sedimenter «lyser opp» i hver sin farge. Dette er mulig siden et hyperspektralt kamera ser verden i et bredt spekter av farger - farger vanlige kameraer og menneskeøyer ikke oppfatter

- Hyperspektral avbilding er en foretrukken metode for fjernovervåking på land – og nå utvikler vi løsninger som skal gi de samme mulighetene for automatisk overvåking og objektiv klassifisering til maritime næringer, forklarer daglig leder Ivar Erdal i Ecotone i pressemeldingen.

- Det er veldig viktig for oss å overvåke havbunnen for å sikre bærekraftig og god oppdrett. Fiskeridirektoratet bør kanskje ha denne typen havbunnskartlegging som en del av sine krav og regelverk, også i fjordbasert oppdrett. Uansett hva myndighetene bestemmer vil det fortsette å være et stort potensial i markedet for Ecotone, og jeg har troen på at dette er en løsning for fremtiden, kommenterer Myrebøe.

Ivar Erdal, daglig leder i Ecotone. Foto: Ecotone.
Ivar Erdal, daglig leder i Ecotone. Foto: Ecotone.

Automatisk lusetelling 

Ecotones teknologi kan også være med på å løse andre utfordringer i havbruksnæringa.

- Vi snakker for tiden med Ecotone om å installere deres automatiske luseteller på Ocean Farm 1. For oss kan det bety en automatisert telleprosess og et mye bedre datagrunnlag. Og ikke minst en tidlig varsling om lus og luseoppblomstring. I dag må vi håndtere fisken og ta den opp av merden for å telle lus – så dette er vi veldig interessert i, sier Myrebøe.

Ecotone benytter seg av den samme hyperspektrale teknologien for å skille lakselus fra lakseskinn som til å skille avfall og arter fra hverandre på havbunnen.

- Vi utvikler teknologi som skal gi havbruksnæringa tilgang til den informasjonen de trenger for å ta gode beslutninger. Hyperspektral avbilding under vann åpner opp for et hav av skjult informasjon. I tillegg åpner teknologien for økt automatisering av datainnhenting – og da altså større og bedre datagrunnlag, konkluderer Ivar Erdal i Ecotone i meldingen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?