Gå til innhold
Cermaqs lokalitet Komagnes har fått påvist ILA. Kart: Barentswatch, bilde: Google maps
Cermaqs lokalitet Komagnes har fått påvist ILA. Kart: Barentswatch, bilde: Google maps

Det er påvist ILA ved oppdrettsanlegg i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er påvist ILA ved lokaliteten Komagnes i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke. Cermaq Norway AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Patogen AS varslet Mattilsynet 8. juni 2021 om ILA-mistanke, melder Mattilsynet i en pressemelding. 

Den 9. juni 2021 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Komagnes for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 16. juni 2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede planlagt. Slakting av fisk starter i merdene med påvist smittet fisk.

Oppretter kontrollområde

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. ut fra lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Har du en sak du
vil tipse oss om?