Gå til innhold
Det er på lokalitet Midt Femris i Gildeskål kommune i Nordland fylke det er påvist ILA. Illustrasjonsfoto: GIFAS
Det er på lokalitet Midt Femris i Gildeskål kommune i Nordland fylke det er påvist ILA. Illustrasjonsfoto: GIFAS

Det er påvist ILA på lokalitet Midt Femris i Gildeskål kommune i Nordland fylke. Gildeskål forskningsstasjon (GIFAS) driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Det melder Mattilsynet på sine sider.

GIFAS varslet Mattilsynet 25. mars 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Midt Femris.

Mattilsynet tok ut oppfølgende prøver av fisk fra lokaliteten for eventuell verifisering av ILA 7. april 2021. Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen på lokaliteten torsdag 15. april 2021, på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

- Lokaliteten er allerede tømt for fisk, skriver Mattilsynet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?