Gå til innhold
Annonse

Ingen forskjell på fisk fôret med insekter sammenlignet med fiskemel

Erik-Jan Lock er forskningsleder for fiske-ernæring ved NIFES. Foto: Magnus Petersen.
Erik-Jan Lock er forskningsleder for fiske-ernæring ved NIFES. Foto: Magnus Petersen.

Nå er det åpnet for bruk av insekter som proteinkilde i fiskefôr. Nifes-forsker Erik-Jan Lock mener dette er gode nyheter, og forteller om svært gode resultater på laks fôret med insektmel. - Vi så ingen negativ påvirkning på veksten. Den spiste som vanlig, og vokste fra 1,2 kg til nesten 4 kg, sier han.

Annonse

Mattilsynet meldte tirsdag at det nå åpnes opp for bruk av insekter som proteinkilde ved produksjon av fiskefôr.

Erik-Jan Lock som er forskningssjef ved NIFES, for avdelingen Fiskeernæring, behov og velferd, sier til kyst.no at at dette er gledelige nyheter.

- Dette er veldig bra, og åpner opp for muligheten til å skalere opp produksjonen av insekter til fôrproduksjon, sier han.

Lock har blant annet vært med på et nylig avsluttet prosjekt kalt AquaFly, som testet fôr med 100 % erstatning fra fiskemel til insektsmel. Prosjektet ble ferdigstilt med sluttuttak i forrige uke.

- Vi så ingen negativ påvirkning på veksten til fisken i hverken sjø eller ferskvann. Den spiste som vanlig og vokste fra 1,2 kg til nesten 4 kg på fôr med insektmel, forteller Lock.  

Må ha mengder med insektmel

Han legger til at selv om det nå er godkjent for bruk av insekter i fiskefôr, er det industrien selv som må være med på å sette denne prosessen i gang.

- For at det skal være interessant for industrien å bruke insektmel til oppdrett må det være tilgjengelige mengder. Dette er jo ikke så nødvendig for oss som forskere.  

Lock forteller at det således må være over 40 000 tonn tilgjengelig per år for at industrien skal ville bruke det.

- Et annet viktig aspekt er selvfølgelig prisen, legger han til.

Insekt som proteinkilde
Insekt som proteinkilde

Forskeren legger til at det i dag er flere større bedrifter i Europa, blant annet i Frankrike, som gjør store investeringer for å kunne starte opp med produksjon av insektmel i større skala. Det samme gjelder Asia.

- Det viktige nå er at vi jobber videre, nå som det først har blitt tillatt, påpeker han.

Lock er også prosjektleder for et annet prosjekt, ENTOFÔR, som jobber med å analysere insektmelet. I dag er det kun syv arter som er tillatt for bruk i insektmel. Dette prosjektet skal utarbeide en metode for å sjekke at det er rett art i melet som brukes, og at det ikke inneholder ulovlige proteiner.

- Vi tar da en prøve av melet og identifiserer proteinprofilen, akkurat som et fingeravtrykk. Da kan vi se om det er forurenset av andre arter eller ikke. For eksempel er det ikke lov å ha protein fra ku i melet, forteller han.

- Dette er viktig med tanke på matsikkerhet, og for bedrifter som vil benytte seg av insektmel.

Benytter seg av restprodukter

Som forsker tror Lock næringen går en spennende tid i møte, og at en i fremtiden sannsynligvis vil kunne bruke proteiner fra andre kilder, som man ikke har tenkt på enda.

- Det tar alltid tid før sånne ting blir akseptert. Det gjorde det også med insekter. Men det er jo en selvfølge at fisk spiser insekter egentlig. Og nå har vi bevist at det fungerer, sier han.

Lock legger til at det er bærekraftig å bruke, ettersom insektene selv blir fôret med avfall, eller restprodukter, fra andre eksisterende produksjoner. Et eksempel på dette kan være gluten tatt ut fra hvete.

- Dette er noe jeg tror blir viktig for produksjon av proteiner i årene som kommer, og at man fortsetter å benytte seg av eksisterende organiske reststrømmer. Norsk oppdrettsindustri har et godt rykte på seg, men det er også mye kritikk med tanke på bærekraft.

Han forteller at han derfor håper industrien har et ønske om å være litt frempå og se mot denne proteinkilden.

- Det er veldig bra at dette markedet også åpnes opp, men det er bare industrien som kan få det frem, sier han avslutningsvis.

  • Endringen i EØS regelverket er gjennomført i norsk forskrift og gjelder fra 16. desember 2017.
  • Oppdrett av insekter til slike formål må foregå i lukkede anlegg.
  • Det kun visse arter av insekter som kan benyttes.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse