Gå til innhold
Annonse

Ingen funn av oljekomponenter i oppdrettslaks etter fregattulykke

Fra hvert oppdrettsanlegg nært havaristen ble det hentet inn 20 laks. Prøvesvarene viser ingen forhøyede verdier av oljekomponenter i matfisken. Foto: Erlend A. Lorentzen/HI
Fra hvert oppdrettsanlegg nært havaristen ble det hentet inn 20 laks. Prøvesvarene viser ingen forhøyede verdier av oljekomponenter i matfisken. Foto: Erlend A. Lorentzen/HI

Prøvesvar viser at matfisk fra seks undersøkte oppdrettsanlegg ikke har blitt forurenset av utslipp fra den havarerte fregatten.

Annonse

Det melder Havforskningsinstituttet på sin hjemmeside.

Natt til torsdag 8. november kolliderte KNM Helge Ingstad og tankskipet TS Sola ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland.

Kystverket ivaretar oljevernaksjonen i området.  Havforskningsinstituttet har analysert prøver fra oppdrettslaks i anlegg nært havaristen, på oppdrag fra Kystverket.

Fiskeridirektoratet samlet inn prøvene få dager etter ulykken. Nå er analysene ved HI ferdig.

- Ikke eksponert for forurensning

Basert på modeller av drivbaner, valgte HI ut seks oppdrettsanlegg i nærområdet. 20 fisk fra hvert anlegg ble sendt til analyse på instituttet.

De ble undersøkt for 49 2-6 rings PAH-forbindelser, som er ulike markører for oljeforurensning.

– Vi skulle undersøke om laksen ble forurenset av oljeutslipp fra det havarerte fartøyet, forteller Jarle Klungsøyr, forskningssjef for miljøkjemi ved HI.

 – Prøvesvarene viser at 99 prosent av verdiene kan regnes som bakgrunnsverdier. Det vil si at enten er ikke stoffene påvist i det hele tatt, eller påvist i svært små mengder; under ett mikrogram per kilo fiskefilet.

Havforskningsinstituttet følger utviklingen i den statlige oljevernaksjonen som ledes Kystvernet.

Dersom det skjer nye utslipp, vurderes det fortløpende å ta nye prøver både av oppdrett- og vill- fisk samt skalldyr i området rundt Hjeltefjorden.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse