Gå til innhold
Annonse
Jim Roger Nordly, Europharma
Jim Roger Nordly, Europharma

Jim Roger Nordly i Europharma mener professor Rögnvaldur Hannesson bommer ved å oppfordre til å blåse i villaksen.

Annonse

Kristin Vallevik Gjerde

Professor Rögnvaldur Hannesson ved Norges Handelshøyskole (NHH) retter på kyst.no sterk kritikk mot politikere og miljøvernere for å sette villaksen foran oppdrettsnæringen.

Les: - Blås i villaksen, sats på oppdrett

Nordly har selv vært kritisk til dette, men han er likevel uenig i Hannessons utgangspunkt.

Jim Roger Nordly, Europharma
Jim Roger Nordly, Europharma

Side om side

- Jeg skjønner at Hannesson blir provosert av denne debatten, og vi er nok enige i mange ting, men å gi inntrykk av at vi må velge det ene framfor det andre er en veldig misforstått framstilling. Villaksen er et must for oppdrettsnæringen, og artens ve og vel må være styrende for politikken på flere områder. Men realiteten i dag er at oppdrettsnæringen lever fint side om side med villaksen. Det professoren dessverre gjør er å underbygge et feilslått motsetningsforhold mellom de to, skriver Nordly i en e-post til kyst.no.

Overivrige miljømyndigheter

Han mener det kunstige motsetningsforholdet mellom oppdrett og villaks først og fremst er skapt av overivrige miljømyndigheter og symbolpolitiske øvelser, men at det i økende grad nå blir klart at skremselsscenariene har liten rot i virkeligheten.

- Vi har altså en grense på minimale 0,1 lus per fisk i perioden når smolten vandrer ut i havet. Det betyr at det er så godt som lusefritt. Hva gjelder rømming viste den første skikkelige undersøkelsen av dette en innblanding på 0,5 prosent villaks i Trøndelagselvene. Jeg skal like å se den noen finne vitenskapelig belegg for at dette har noen innvirkning på villaksbestanden. De fleste ser nå at det er helt andre ting som er avgjørende for hvordan det går med villaksen. Ikke desto mindre må næringen fortsatt ha et knallhardt fokus på å holde lusetallet og rømningstallet nede, sier Nordly.

Annonse