Gå til innhold
Annonse
Eske for retur av legemidler som ikke er brukt. Foto: Europharma.
Eske for retur av legemidler som ikke er brukt. Foto: Europharma.

- Europharmas nye destruksjonsordning innebærer retur av vaksine, bedøvelse, rognbehandling og badeavlusningsmidler. Dette er produkter som potensielt er miljøskadelig, og skal derfor destrueres på avfallsanlegg som har godkjenning for å motta disse, melder selskapet.

Annonse

- Bakgrunnen for denne nye ordningen er at flere oppdrettere har henvendt seg til oss og spurt hva de skal gjøre med legemiddelrester eller legemidler utgått på dato. Mange opplever at dette er avfall som er vanskelig å få levert på den lokale miljøstasjonen, sier kvalitetsdirektør i Europharma, Håvard Horn i en pressemelding.

Mattilsynet og andre relevante forvaltningsmyndigheter stiller krav om forsvarlig håndtering av legemidler, og vil ved tilsyn kunne etterspørre dokumentasjon på dette. Dokumentasjon på oppsamling, emballering, forsendelse og håndtering, med tilhørende rutinebeskrivelse er derfor relevant å ha med i internkontrollsystemet til den enkelte bedrift.

- Denne ordningen kan altså inngå som en del av selskapene sitt internkontrollsystem, og vil på denne måten heve kvalitetssystemet deres og sikre at virksomheten håndterer legemiddelrester på en forsvarlig måte, forteller Horn.

Han vil på det sterkeste oppfordre oppdretterne til å sende det som måtte finnes av rester til forbrenning og ikke la dette bli kastet på hav, skylt i vasken eller spylt ned i do.

- Ordningen er veldig enkel. Du bestiller esken på hjemmesiden vår, får denne tilsendt og bestiller retur når esken er full, sier Horn.

Han understreker samtidig at den betalte ordningen ikke bare tilbys til Europharmas kunder, men til hele oppdrettsnæringen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse