Gå til innhold

Innovasjonsprosjekt for bærekraftig notimpregnering

Illustrasjonsfoto labarbeid. Foto: Steen-Hansen.
Illustrasjonsfoto labarbeid. Foto: Steen-Hansen.

Steen-Hansen får støtte til miljøvennlig teknologi, og skal utvikle mer miljøvennlige produkter til notbeskyttelse.

Steen-Hansen har fått 5,7 millioner i støtte fra Innovasjon Norge under programmet for utvikling av miljøteknologi («Miljøtek»). Grunnlaget for støtten er en helhetlig tilnærming til groeproblematikk, med fokus på å redusere fotavtrykk i miljøet, forbedre fiskehelsen og øke notbeskyttelsen, skriver selskapet i en pressemelding.

Utvikling av spesialisert prosesslinje

Prosjektets hovedmål er å utvikle og installere en prosesslinje for industriell produksjon av nye og mer miljøvennlige produkter til notbeskyttelse.

- Steen-Hansen har lenge jobbet målrettet med å utvikle enda mer effektive og mer miljøvennlige produkter. Våre nye, innovative produkter har langt større krav til prosessering enn tradisjonell notimpregnering, og støtten fra Innovasjon Norge er en viktig brikke for å kunne få til industriell produksjon av disse etterspurte produktene, sier Stig Fagerlid, fabrikksjef hos Steen-Hansen.

Hele notens livssyklus

Prosjektet ser også på hele syklusen ved bruk av notbeskyttelse; fra impregneringsprodukter, korrekt påføring av disse, sporbarhet av produkter og gjenbruk av emballasje. Et tett og godt samarbeid med fiskeoppdretter, notprodusenter og servicestasjoner er avgjørende for at bransjen kan nå felles målsetting om å redusere miljøpåvirkning fra dagens driftsform.

Innovasjonsprosjektet til Steen-Hansen vil blant anet  gi oppdretter grunnlag for å vurdere miljøpåvirkning på egen lokalitet gjennom valg av strategi for å holde notposene rene for groe.

Hårete miljømål

I bunn av Steen-Hansens innovasjonsprosjekt, ligger noen hårete mål som blant annet går på betydelig reduksjon av kobberutslipp, kombinert med lengre beskyttelsestid i sjø.

- Steen-Hansen har vist at de tar miljøutfordringer ved bruk av notimpregnering på alvor, blant annet gjennom kobberfrie og kobberreduserte produkter, samt egen gjenbruksstasjon for transportemballasje. De leverte en sterk søknad på en logisk fortsettelse, og vi er spente på fortsettelsen, sier Tore Alfheim, Seniorrådgiver i Innovasjon Norge.

Har du en sak du
vil tipse oss om?