Gå til innhold
Annonse

For første gang inviterer Laksedialog Trøndelag til en felles åpen fag politisk konferanse som presenterer kunnskapsgrunnlag i forholdet mellom havbruk og villaks og status innen utvikling av lukket oppdrettsteknologi.

Annonse

Laksedialog Trøndelag utgjøres av elveeiere, sjølaksefiskere og oppdrettsnæringen og hovedtemaet for konferansen vil være «interaksjon villaks – oppdrettslaks – er lukket oppdrettsteknologi en fremtidig løsning?»

- Selv om vi er uenige i mange saker er det flott at vi i fellesskap har fått til dette fagseminaret som har stor interesse og aktualitet. Denne konferansen setter fokus på viktige tema for laksenæringene, samt legger grunnlag for kunnskapsutveksling og dialog mellom de ulike partene. En felles faglig plattform for å diskutere saker og tiltak er særdeles viktig. Hvordan de ulike politiske partiene forholder seg til disse utfordringen er også veldig viktig å klarlegge før stortingsvalget, heter det fra arrangørene.

Fylkeskommunene i Sør-og Nord-Trøndelag har hatt en tilrettelegger rolle og SINTEF har hatt oppgaven med å gjennomføre dialogprosessen og arrangere fagseminaret.

Det er tre faglige bolker som skal gjennomføres før den politiske debatten.

1. Kl 10:00-12:00 Risikobildet og status forinteraksjon vill laks og oppdrettet laks

2. Kl 12:00–15:10 Status og anvendelse av lukket oppdrettsteknologi

3. Kl 15:30–17:00 Hvis fisk rømmer – hva kan vi gjøre?

Det hele avsluttes med en politisk sesjon (kl 17:30-19:00) der de politiske partiene diskuterer hva som må til for en god fremtidig sameksistens mellom Trøndelags laksenæringer. Debattleder er Jørn Arve Flått, kommunikasjonssjef i Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Politikere som stiller til paneldebatten er :

Ingvild Kjerkhol, Arbeiderpartiet Nord-Trøndelag sin førstekandidat og i dag fylkesrådsleder

Elin Agdestein, Høyre, leder i Nord- Trøndelag Høyre og deres førstekandidat

Steinar Aspli, Senterpartiet Nord-Trøndelag, ordfører i Nærøy og listekandidat

Johan Fossan, KrF i Nord-Trøndelag sin førstekandidat

Anne Kolstad, SV Nord-Trøndelags førstekandidat

Lill Harriet Sandaune, FrP Sør-Trøndelags 3.kandidat

Ina Roll Spinnangr, Venstre Sør-Trøndelag - bystyrerepresentant og andrekandidat

Miljøpartiet de Grønne – Harald Nissen, førstekandidat og nasjonal talsmann

Annonse