Gå til innhold
Anken mot Arnalax har nå blitt avvist av islandske rettsinnstanser. Foto: Arnalax
Anken mot Arnalax har nå blitt avvist av islandske rettsinnstanser. Foto: Arnalax

Den islandske retten Landsrettur, har bekreftet avgjørelsen om å avvise anken fra rettighetseiere i Haffjarðará, Akurholt og Geiteyri mot Arnarlax.

Akurholt og Geyrteri hadde krevd at oppdrettslisensene til Arnarlax i Arnarfjörður ville bli annullert. Arnarlax er den største produsenten av laks på Island.

- Den islandske appelretten, Landsrettur, bekreftet domstolen i Reykjavik sin avgjørelse og avviste påstandene fra Akurholt og Geyrteri. Avgjørelse er den endelige avgjørelsen til de islandske domstolene, sier Kristín Edwald, Høyesterettsadvokat og Partner u LEX advokatfirma, som representerer Arnarlax.

- I hovedsak hevdet islandske domstoler at eierne av lakserettighetene, Akurholt og Geyrteri, ikke hadde hatt noe tap på grunn av Arnarlaxs virksomhet, og at de heller ikke hadde bevist at operasjonen spesielt ville skade deres interesser.

Har du en sak du
vil tipse oss om?