Gå til innhold
Annonse
Elisabeth Aspaker
Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker skal i møte med Fredrikstad Seafood tirsdag i kommende uke. Etter det Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no erfarer skal hun der presenterer den delen av den nye havbruksmeldingen som handler om landbasert produksjon av laks.

Annonse

Gustav-Erik Blaalid

Om dette betyr at Fredrikstad Seafood får innvilget sin søknad om en forskningskonsesjon for landbasert produksjon av laks, verken bekreftes eller avkreftes. Fra departementets informasjonsavdeling får vi bekreftet at fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer Fredrikstad Seafood til møte i Fredrikstad. Anledningen skal være en presentasjon av regjeringens sitt syn på landbasert produksjon av laks, og fremtiden for dette i Norge. Trolig er det nær sammenheng mellom det utvalget for landbasert lakseproduksjon konkludert med, og det synet som kommer til uttrykk i den nye Havbruksmeldingen. Og trolig henger dette sammen med at Fredrikstad Seafood får ja, til sin søknad.

I statsråd

Etter det Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no erfarer vil regjeringen legge frem den nye stortingsmeldingen om havbruk i statsråd fredag den 20.mars. Det betyr at Fiskeridepartementet vil ha en bred presentasjon av meldingen der det inviteres til pressekonferanse i den forbindelse.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse