Gå til innhold
Annonse
Harry Bøe, administrerende direktør i Norsk Fisketransport. Foto: Torkil Marsdal Hanssen.
Harry Bøe, administrerende direktør i Norsk Fisketransport. Foto: Torkil Marsdal Hanssen.

De ansatte er Norsk Fisketransport AS aller viktigste ressurs. Derfor jubler administrerende direktør Harry Bøe for historisk lavt sykefravær.

Annonse

Siden oppkjøpet av Fosnavaag Wellboat AS i januar 2015, har både fartøyer og antall ansatte i landets tredje største brønnbåtrederi økt betydelig. Norsk Fisketransport AS (NFT) omsatte i fjor for om lag 380 millioner kroner, og passerte 140 ansatte.

Mannskapssjef Knut Storø. Foto:Torkil Marsdal Hanssen.
Mannskapssjef Knut Storø. Foto:Torkil Marsdal Hanssen.

Investerer i humankapital

– Folkene våre er ved siden av den moderne flåten den viktigste ressursen NFT har. Vi satser derfor bevisst på å bygge humankapital i selskapet. Sykefraværsstatistikken viser at vi er på god vei, sier administrerende direktør Harry Bøe.

I andre kvartal 2016 registrerte NFT et historisk lavt sykefravær på bare 1,5 prosent. Korttidsfraværet var på 0,53 prosent. Sett under ett, har korttidsfraværet i selskapet vært kun 0,28 prosent i løpet av første halvår. Korttidsfravær er ansett for å være en god indikator på arbeidsmiljøet.

– Generelt sier våre ansatte at de trives veldig godt med å jobbe i NFT. Og størsteparten av æren for det, har de ansatte selv, sier mannskapssjef Knut Storø.

Både mannskapet om bord i båtene og de ansatte på land har hektiske dager med mange til dels avanserte gjøremål. NFT håndterer daglig store verdier for havbruksnæringen, og de ansatte opplever tidvis utfordringer som må løses umiddelbart. Og det gjør de.

– Ikke rart vi er stolte av de ansatte og måten de løser oppgavene på. Folkene våre er NFTs største konkurransefortrinn, fastslår Harry Bøe.

Ser og hører hver enkelt

Mange i bransjen kjenner godt til NFTs møteplasser av både sosial og forretningsmessig art. Selskapet har også lange tradisjoner for å skape interne, sosiale arenaer for å bygge et sterkt og sammensveiset NFT-team.

Som følge av den kraftige NFT-veksten de siste to årene, har selskapet gjort betydelige organisatoriske endringer. Dette gir direkte effekter på selskapets drift, og NFT har bevisst satset på å styrke oppfølgingen av nøkkelressurser – de ansatte. Blant annet gjennomføres det årlige medarbeidersamtaler med hver enkelt.

– Vi har lav terskel for å ta kontakt med ledelsen, og motsatt. Dermed klarer vi å løse utfordringer og problemer raskt. Tilbakemeldingene tyder på at denne kulturen gjør at de ansatte føler trygghet og at de raskt får svar, støtte og backing når hendelser oppstår, forklarer mannskapssjefen.

  • NFT er et datterselskap i NTS ASA. Brønnbåtselskapet er i dag det største enkeltstående virksomhetsområdet i NTS-gruppen, som i tillegg er involvert i servicebåtselskapet KB Dykk AS, Folla Sjøtransport AS og FosenNamsos Sjø AS. I første halvår var korttidsfraværet i konsernet på 0,4 prosent.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse