Gå til innhold
Annonse

Klager på oppfølgingen av vannmiljøet i oppdrettsnæringen

merd. Foto. wikipedia
merd. Foto. wikipedia

Ni organisasjoner klager nå norske myndigheter inn for Eftas overvåkingsorgan, ESA. Årsaken er at problemene rundt oppdrettsnæringen ikke er tatt inn i forskrifter og planer for vannmiljøet rundt om i Norge, melder NRK.  

Annonse

Sammen med Naturvernforbundet, Norges Bondelag, Norsk Friluftsliv, Norske Lakseelver, Den Norske Turistforening, DNT, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, WWF Norge Greenpeace Norge, WWF Norge, vil nå jeger- og fiskerforbundet sende en klage til ESA.

Organisasjonene er bekymret for at situasjonen i norske fjorder og elver blir forverret om ikke myndighetene setter inn tiltak for å begrense skadene av oppdrettsnæringen.

– Vi kan ikke her og nå si hvilke tiltak som må settes inn. Det må bli avgjort i hvert enkelt tilfelle, men dette må inn i forskrifter og planverk, sier Siri Parmann i Norges jeger- og fiskerforbund til NRK.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse