Gå til innhold
Annonse

Sjømatrådet: Usikkert hvordan koronaviruset vil påvirke lakseeksporten

Fersk laks i ferskdisken i en butikk i Kina. Illustrasjonsfoto: Norges Sjømatråd
Fersk laks i ferskdisken i en butikk i Kina. Illustrasjonsfoto: Norges Sjømatråd

- Covid-19-pandemien fører til økt usikkerhet i verdenshandelen og vi ser endringer i forbrukeradferd og transportmønster som påvirker flere markeder, forteller Norges Sjømatråd i en pressemelding.

Annonse

Spesielt utsatt er restaurantsegmentet (Horeca), mens det rapporteres om en økning i matleveringstjenester til hjemmet som følge av utstrakt karantene i hittil berørte markeder som for eksempel Kina og Italia.

Etter at WHO onsdag erklærte Covid-19 som en pandemi, registrerer vi at flere land iverksetter ytterligere tiltak. Eksempelvis stanser USA all flytrafikk fra Europa til landet fra midnatt fredag i 30 dager fremover, men presiserer at det gjelder mennesker og ikke varer.

USA - stopp i passasjertrafikken vil påvirke sjømateksporten

Eksporten av norsk laks til USA lan påvirket som følge av stopp i passasjertransport med fly. Illustrasjonsfoto: Linn Therese S Hosteland
Eksporten av norsk laks til USA lan påvirket som følge av stopp i passasjertransport med fly. Illustrasjonsfoto: Linn Therese S Hosteland

- USA er avhengig av import av sjømat og 90 prosent av det som konsumeres er importert. Flytrafikkrestriksjonene som ble kommunisert natt til torsdag har skapt stor usikkerhet i det amerikanske markedet, da en stor andel av fersk sjømat transporteres med passasjerfly. I et marked der flyfraktkapasitet allerede er en begrensning vil dette medfører ytterligere utfordringer. Aktørene i markedet frykter at stopp i passasjertrafikken til USA vil føre til økt pris på resterende flyfraktkapasitet. Situasjonen er per nå uavklart og både norske eksportører, amerikanske importører og fraktselskapene jobber nå med å finne løsninger, sier Egil Ove Sundheim, Sjømatrådets fiskeriutsending til USA.

- Konsekvensen kan blir lavere volum av fersk fisk fra Europa til USA. For Norge vil dette trolig føre til en vriding fra ferske til fryste produkter og økt eksport til Europa, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Anslagsvis 64 prosent av laksen som USA importerer fra Europa har norsk opprinnelse. Dette utgjør 73 000 tonn. USA var Norges fjerde største sjømatmarked i 2019 og det nest største vekstmarkedet for sjømat totalt. I 2019 eksporterte Norge 80 000 tonn sjømat til USA for 6,7 milliarder kroner. Anslagsvis 43 000 tonn fersk norsk sjømat for 4,2 milliarder kroner ble fraktet med fly til USA. 97 prosent av dette var laks og ørret.

Uoversiktlig situasjon i Europa

- Covid-19 sprer seg med høy hastighet i Europa. Det er stor usikkerhet knyttet til hvilken effekt Covid-19 vil ha for den europeiske foredlingsindustrien. Situasjonen er foreløpig uoversiktlig og vi ser at ulike land iverksetter ulike tiltak, som igjen kan påvirke etterspørselen totalt sett, sier Aandahl.

Eksporten av fersk laks er særlig utsatt

Hittil i år har vi sett en nedgang i eksporten av fersk laks til enkeltmarkeder som Kina og Italia som er direkte relatert til Covid-19. Samtidig har sjømateksporten i årets to første måneder hatt en svak nedgang på 2 prosent målt i volum og en økning på 15 prosent målt i verdi sammenlignet med samme periode i fjor. For norsk laks har det i samme periode vært en økning på 1 prosent målt i volum og 18 prosent målt i verdi.

Norsk laks i fiskedisk i Italia. Foto: Norges Sjømatråd
Norsk laks i fiskedisk i Italia. Foto: Norges Sjømatråd

- Laks er et robust produkt som godt tåler variasjoner i enkeltmarkeder. Norsk laks er et etterspurt produkt som eksporteres til over 100 markeder verden over. Men slik som situasjonen nå har utviklet seg er det vanskelig å si hvordan dette vil påvirke lakseeksporten fremover, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

- I 2019 var Kina det største vekstmarkedet for norsk laks målt i verdi. Som følge av koronavirusutbruddet ser vi en sterk nedgang i eksporten av spesielt fersk laks til Kina. Hittil i år har eksporten av fersk laks til Kina gått ned med 47 prosent og hele 83 prosent for februar isolert sett. Vi ser imidlertid at laks som ellers ville ha gått til Kina har blitt eksportert til andre markeder. For eksempel har eksporten av fersk hel laks til USA økt med 22 prosent i februar, mens lakseeksporten til Taiwan har økt med 73 prosent, sier Aandahl.

- I 2019 var Italia det åttende største eksportmarkedet for norsk laks målt i verdi. Lakseeksporten til Italia i årets to første måneder viser en volumnedgang på 3 prosent og en verdiøkning på 15 prosent. Dersom vi kun ser på ukesstatistikken for uke 9 og 10 ser vi et markant fall i lakseeksporten på henholdvis 34 og 24 prosent, sammenlignet med samme uker i fjor. Vi ser imidlertid at laks som ellers ville ha gått til Italia har blitt eksportert til andre markeder i Europa. For eksempel har eksporten av fersk hel laks til Storbritannia økt med hhv 35 og 55 prosent i uke 9 og 10, mens lakseeksporten til Spania har økt med hhv 11 og 18 prosent, sier Aandahl.

Nedgang i fersk laks til Kina

Etter kinesisk nyttår har innbyggerne i Kina blitt oppfordret til å holde seg hjemme. Dette innvirker naturlig nok både på kinesernes dagligliv og konsumvaner, så vel som bearbeidingsinstustrien i Kina. Mens Kina tradisjonelt har vært og fortsatt er et stort marked for bearbeiding av sjømat som blir solgt videre til andre markeder, har vi de siste årene sett et økende konsum av norsk sjømat i Kina. For eksempel går norsk eksport av fersk laks til Kina til konsum i Kina.

- Etter årets to første måneder ser vi en samlet verdinedgang i sjømateksporten til Kina på 21 prosent, og volumnedgang på 22 prosent. For fersk sjømat kan nedgangen direkte knyttes til tiltak som følge av situasjonen med koronaviruset. Nedgangen for fryste produkter kan i mindre grad relateres til koronavirustiltakene i markedene, men er knyttet til fangst og omsetning. De siste ukene har vi sett forsikte steg mot økt aktivitet igjen, sier Victoria Braathen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina.   

- Fortsatt gjelder og innføres forsiktighetstiltak som vil legge rammer for handel og dagligliv ettersom markedet er på vei tilbake. For februar ser vi positive tall for fryst torsk så vel som uer og snøkrabbe. Som følge av situasjonen rapporteres det om en utvikling preget av mer hjemmekonsum av fryste sjømatprodukter som selges gjennom dagligvare og e-handels kanaler. De siste ukene viser også tegn til gradvis økt etterspørsel etter laks, sier Braathen.  

Nedgang i restaurantsegmentet og økning via retail i Italia

Italia var det niende største eksportmarkedet for norsk sjømat totalt i 2019. Det er særlig norsk laks og konvensjonelle produkter som tørrfisk, klippfisk og saltfisk som er de viktigste sjømatproduktene til Italia.

Etter at Italia ble sterkt rammet av koronavirusutbruddet nest siste helgen i februar, isolerte landets myndigheter mindre områder med utbredt koronavirusutbrudd. Etter hvert ble flere områder og større regioner, f.eks Lombardia også omfattet av restriksjoner og tirsdag denne uken ble det innført restriksjoner for hele landet, i første omgang frem til 3. april.

- Dette innebærer blant annet at landets myndigheter har pålagt restaurantene serveringsrestriksjoner etter klokken 18. Som en følge av dette ser vi at særlig restaurantsegmentet er rammet, mens det rapporteres om økt salg gjennom retail og en økning i matleveringstjenester til hjemmet, sier Trym Eidem Gundersen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Italia. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse