Gå til innhold
Annonse
Fangst av leppefisk. Foto: Fiskeridirektoratet.
Fangst av leppefisk. Foto: Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet foreslår en kraftig nedgang i kvoten for leppefiskfangst neste år. Om fisket blir åpent eller lukket har de ikke bestemt seg for ennå.

Annonse

Får Fiskeridirektoratet det som de vil blir kvoten på leppefisk redusert til 18 millioner leppefisk neste år. Det er i så fall vel 30 % færre enn de neste 27 millioner som er fisket så langt i år.

Anne Marie Abotnes fra Fiskeridirektoratet fortalte om hvordan de ser for seg regelen for fangst av leppefisk neste år.
Anne Marie Abotnes fra Fiskeridirektoratet fortalte om hvordan de ser for seg regelen for fangst av leppefisk neste år.

- Dette er tall Fiskeridirektøren har satt på bakgrunn av innspill vi har fått fra

Havforskningsinstituttet, fortalte Anne Marie Abotnes på Havbruk Vest sitt medlemsmøte fredag.

Der gikk hun gjennom forslaget direktoratet har spilt inn til departementet. Det er nemlig Nærings- og fiskeridepartementet som vil fastsette de endelige reglene.

Årets fiske

I år har fisket etter leppefisk vært forbeholdt registrerte fiskere, som hver fikk en fartøykvote på 75 000 tonn og de måtte ha en leveringsavtale med godkjent kjøper.

Les ogsåRekordhøy fangst og verdi av leppefisk

Man begynte fisket fra 17. juli i Sør- og Vest-Norge, mens det begynte 31. juli i midt. Minstemål har vært 11 cm, unntatt 12 cm for grønngylte og 14 cm for berggylte. I sør kunne man ha inntil 100 teiner/ruser. I vest og i midt kunne man ha 400.

Høye fangster førte den 30. september til at det ble det innført en midlertidig stopp i fisket, som igjen opphørte 23 oktober.

Nå har direktoratet foreslått å endelig stanse fisket for sesongen den 20 november.

Abotnes fortalte at det til og med 2015 ikke ble uttrykt bekymring fra Havforskningsinstituttet angående fangstmengde, mens de i 2016 rådet om å ikke øke fangstene  i sør og midt, samt å redusere 15-20 % i Midt-Norge.

- Fiskeuttaket har likevel økt siden 2015, og det har vært vanskelig å finne tiltak som reduserte det, sa hun.

Også antall fartøy har økt i perioden, med et stort hopp opp på 155 fartøy siste år.

Hvem får fiske?

For neste år jobber de med tre ulike prosesser for et nytt regelverk:

Den først omhandler hvem som skal delta i fisket.

I høringen tl den nye deltagerforskriften er det skissert fire alternativer. Alt fra helt åpent til helt lukket. Høringsdokumentet kan leses på direktoratets hjemmesider. Frist for innspill er 20. november.

Redusert kvote

Den andre prosessen de jobber med handler om er hvordan uttaket skal skje, og hvor mye man skal fiske.

- Vi foreslår en totalkvote på 18 millioner leppefisk. Denne kvoten er geografisk fordelt med 4 millioner på Sørlandet, 10 millioner på Vestlandet, og 4 millioner i Midt-Norge, sa Abotnes.

Her er det i år fisket henholdsvis 5, 15,6 og 6 millioner fisk, så langt.

Åpningstidspunkt blir de samme som i år.

- Det er viktig at vi sikrer at vi ikke fisker i gyteperioden, sa hun.

De foreslår å ikke fastsette midlertidig stopp, men at sluttdato blir når kvoten er fisket opp, og senest 1. november.

- Den datoen setter vi ut fra biologiske hensyn. Leppefisk har lukket svømmeblære, og utover i november trekker de ned mot dypet. Da tåler de dårlig å bli halt opp raskt i teinene, forklarte hun.

Begrensningen i redskapsantall vil de ha som i år.

Utførelse og omsetning

Den siste prosessen handler om utførelsen, gjennomføring og omsetning av fisk . Her avventer de innspill fra aktørene.

- Vi kommer til å arrangere evalueringsmøter nå i november der vi håper på tilbakemelding fra fiskere og brukere.

Les også: Leppefiskfangst: Foreslår å vurdere vekselbruk

Møtet begynner i Haugesund den 14. november, fortsette dagen etter i Kristiansand, i Bergen den 23. november, Ålesund 28. november og Trondheim 29. november.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse