Gå til innhold

Krav om tilbaketrekking av tillatelser avvist av domstol

Arnarlax har oppdrettsanlegg i Arnarfjörður. Det får de fortsette med. Foto: Arnarlax.
Arnarlax har oppdrettsanlegg i Arnarfjörður. Det får de fortsette med. Foto: Arnarlax.

Tingretten i Reykjavik har avvist krav fra elveeiere som hadde gått til sak mot Arnarlax for å få oppdrettstillatelser annullert.

Det var selskapene Akurholt og Geiteyri, som har laksfiskerettigheter i elven Haffjarðará, som gikk til sak mot den største lakseoppdretterne på Island, Arnarlax, samt det islandske Mattilsynet og det islandske miljødirektoratet.

Arnarlax har virksomhet i Arnarfjörður (markert øverst). Lakseelven Haffjarðará renner fra nedre markering og sørvestover. Kart: Google Maps.
Arnarlax har virksomhet i Arnarfjörður (markert øverst). Lakseelven Haffjarðará renner fra nedre markering og sørvestover. Kart: Google Maps.

Elveeierne krevde at oppdrettstillatelsene Arnarlax i Arnarfjörður måtte trekkes tilbake.

- Ifølge domstolens kjennelse var motivasjonene for søksmålet å gjøre lakseoppdrett i sjøen forbudt på Island. Domstolen anførte imidlertid at islandske lovgivere i flere tiår jo har vurdert den uunngåelige virkningen på laksefiske i ferskvann og tatt hensyn til dette når de skal avgjort om og i hvilken utstrekning fiskeoppdrett skal tillates, sier Kristín Edwald, høyesterettsadvokat og partner i advokatfirmaet LEX, i en melding fra selskapet. LEX representerte Arnarlax  i retten.

- Videre påpekte domstolen at miljøpåvirkningen fra Arnarlax sine operasjoner i Arnarfjörður ville være mer eller mindre lokale og derfor ikke påvirke laksefisket i elven Haffjarðará, sier han.

Videre forklarer han at tingretten mener at eierne av laksefiske-rettighetene ikke har hatt tap som følge av Arnarlax sin virksomhet, og at de ikke hadde bevist at oppdrettsvirksomheten ville spesielt skade deres interesser.

- Dermed hadde de ikke noen særlig legitim interesse for å inngi søksmålet, noe som er grunnlag for å avvise saken i henhold til islandske lover, sier Edwald.

Arnarlax har ifølge meldingen siden 2009 gjennomgått en omfattende søknadsprosess for å få flere tillatelser. Dette har involvert myndighetsorgan som det islandske planleggingsorganet (www.skipulag.is), det islandske mattilsynet (www.mast.is) og det islandske miljødirektoratet, Umhverfisstofnun (www.ust.is).

- Der har de samme interessegrupper gitt sine kommentarer og klaget i hvert eneste trinn i prosessen, sier advokat Edwald i meldingen.

I tillegg til sine egne saksomkostninger må den tapende part betale alle saksomkostninger til Arnarlax, samt det islandske Mattilsynet og det islandske miljødirektoratet.

Elveeierne har nå to uker på å anke avgjørelsen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?