Gå til innhold
Annonse

Kun 0,2 % oppdrettsfisk i elvene rundt Trondheimsfjorden

Skjell fra oppdrertsfisk. Foto: Veterinærinstituttet
Skjell fra oppdrertsfisk. Foto: Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet har gjennom årets fiskesesong fortløpende analysert skjell fra seks ulike lakseelver i Trondheimsfjorden, for å avdekke andel rømt oppdrettslaks. Kun fem prøver ble klassifisert som oppdrettsfisk.

Annonse

På Veterinærinstituttets hjemmesider skriver de at skjellkontrollen ved instituttet ble forespurt om å videreføre samarbeidsprosjektet som SalMar ASA og Elvene rundt Trondheimsfjorden (ERT) har hatt fra 2011 til og med 2016, med analyse av skjellprøver for de samme 6 elvene (Gauladelva, Orkla, Skauga, Stjørdalselva og Verdalselva), også i sportsfiskesesongen 2017.

Fra 1.juni til 19.september i år ble det derfor analysert totalt 2481 skjellprøver fra laks, hvor fem ble klassifisert som oppdrettsfisk (0,2 %). Dette gir 39,3 % prøver analysert av avlivet fangst ifølge fangststatistikken på vassdragenes hjemmesider per 01.11.2017.

Les også: Lite oppdrettsfisk i elvene rundt Trondheimsfjorden

Startet initiativ etter rømmingshendelse

Bakgrunn for prosjektet i første omgang var den store rømningen til SalMar på lokaliteten Værøya i februar 2011. ERT og SalMar ASA inngikk et samarbeid for å avdekke om rømningen av oppdrettsfisk medførte høyere andel oppdrett i elvene gjennom fiskesesongen i 2011.

- Analysen av skjellprøvene viste at det var totalt 3,9 % oppdrett i de 6 elvene som var med i prosjektet under fiskesesongen i 2011. I 2012 viste analyser 0,4 % oppdrett, i 2013 1,6 % oppdrett, i 2014 1,0 % oppdrett, i 2015 0,6 % oppdrett og i 2016 0,3 % oppdrett i de samme 6 vassdragene. SalMar ASA og ERT ønsket å videreføre prosjektet i 2017.

Prosjektet ble i praksis organisert gjennom en styringsgruppe bestående av SalMar ASA og ERT. ERT hadde ansvar for innsamlingen av skjellprøver i hvert enkelt vassdrag. Prosjektet ble også finansiert av SalMar ASA og ERT.