Gå til innhold

Laks i rør: Den første Preline-fisken er i produksjon

Preline, Harald Sveier
Preline, Harald Sveier

Samnanger: Lerøy Vest markert i dag at den første settefisken er satt inn i det første fullskala Preline-anlegget. – Målet er å korte ned produksjonstiden i åpen merd med 35 prosent, sier teknisk sjef i Lerøy Seafood, og styreleder i Preline, Harald Sveier.

 

Lerøy Vest, anført av leder Willy Berglund (med ryggen til), inviterte mandag til åpning av det nye Preline anlegget.
Lerøy Vest, anført av leder Willy Berglund (med ryggen til), inviterte mandag til åpning av det nye Preline anlegget.

Pål Mugaas Jensen

Lerøy Vest og Preline hadde invitert underleverandører og presse til Sagen i Samnanger i Hordaland, til markeringen av at den første fisken er satt inn i det første fullskala Preleine-anlegget.

160 000 settefisk a ca 100 gram ble for knappe tre uker siden overført fra et av Lerøy Sjøtrolls settefiskanlegg og ut i det som betegnes som verdens største konstruksjon i polyetylen-plast. Målet er at fisken skal vokse til den er ett kilo stor, før den i løpet av september en gang vil bli overført til vanlige merder.

 

Anlegget er 50 meter langt, 12 meter bredt, og stikker 8 meter ned i sjøen.
Anlegget er 50 meter langt, 12 meter bredt, og stikker 8 meter ned i sjøen.

- Hele prosessen overvåkes av forskere, for å dokumentere alt fra vekstforløp til fiskevelferd, sier Sveier. Parallelt med at fisken vokser seg stor i preline-røret, er en tilsvarende fiskegruppe fra samme batch satt direkte ut i sjø, så man vil også ha et sammenligningsgrunnlag direkte mot den tradisjonelle driftsformen.

Store dimensjoner

Anlegget består av et rør som er vel 50 meter langt, 8 meter dypt og 12 meter bredt. Via rør ned i sjøen, hentes vann opp fra 30 meters dyp i den ene enden, og føres ut igjen til tilsvarende dyp i den andre. Dette skjer ved hjelp av to propeller med rotorblader på 5meter i diameter. Ettersom vannet ikke løftes over havnivå, er de

Laks i rør skal gi bedre kvalitet og fiskehelse. Nøkkelen ligger i strømsatt vann hentet fra 30 meter, tror Harald Sveier.
Laks i rør skal gi bedre kvalitet og fiskehelse. Nøkkelen ligger i strømsatt vann hentet fra 30 meter, tror Harald Sveier.

t kun energien til å skyve vannmassene som forbrukes, noe som er relativt marginalt.

Vanngjennomstrømmingen er på ca 500 kbm i minuttet, og vannet har en oppholdstid i røret på ca 4 minutter.

Fordeler for fisken

- Det vi håper å oppnå med denne måten å produsere fisken på er at vi unngår en del problemer når vi henter vannet fra 30 meter. Først og fremst håper vi å unngå lus, men også AGD og PD er sykdommer vi har forhåpninger om at vi skal unngå i denne fasen, forteller Sveier. Også det faktum at fisken går i et miljø med kontinuerlig vannstrøm, skal ifølge teorien gi forbedringer.

- Kar på land har en vannstrøm som er veldig ujevn etter hvor fisken er i selve karet. Her håper vi å få til en så laminært strøm som mulig. Dette røret er i prinsippet en lengdestrømsrenne, der fisken vil bli mosjonert. Det vet vi fra andre forsøk gir bedre filetkvalitet og det gir bedre fiskehelse, sier han.

Selv om fisken ikke blir større enn ett kilo i rørene før den skal overføres til et tradisjonelt åpen merdanlegg, er tidsgevinsten betydelig.

- Fisken vil bare vokse 20 prosent av vekten, men den vil ha brukt 35 prosent av tiden den normalt står i sjøen, i dette anlegget. Det betyr at vi kan utnytte de eksisterende lokalitetene våre mye bedre om vi lykkes med dette. Med en produksjonstid i merd på kun 9 måneder vi l vi ha spart mye tid. At fisken er ett kilo og ikke 100 gram når den kommer ut i det åpne anlegget, tror vi også vil merkes, da den da vil være mye mer robust overfor sykdommer, sier Sveier.

Store forhåpninger

Forhåpninger til driftsformen er stor i Lerøy.

- I motsetning til andre lukkete merder, har jeg veldig tro på at dette skal funger, sier leder av Lerøy Vest, Willy Berglund.

Leder av Lerøy Vest Willy Berglund har stor tro på konseptet.
Leder av Lerøy Vest Willy Berglund har stor tro på konseptet.

Han og de andre involverte står nå foran noen spennende sommermåneder før fisken skal i åpen merd i september en gang.

- Først når fisken har gått en måned i åpen merd, kan vi konkludere hvordan dette har gått, sier han.

Les mer om Preline-konseptet i Norsk Fiskeoppdrett

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?