Gå til innhold
Annonse

- Laksen lærer å unngå smertefulle situasjoner

Store mengder oppdrettslaks blir nå kassert i de algerammede områdene i Nordland og Troms. Foto: Michael Ulriksen/Havforskningsinstituttet
Store mengder oppdrettslaks blir nå kassert i de algerammede områdene i Nordland og Troms. Foto: Michael Ulriksen/Havforskningsinstituttet

Mens villfisk kan svømme bort fra et område med skadelige algeoppblomstringer, er oppdrettsfisk innesperret i merdene og dermed dør den, skriver Havforskningsinstituttet. 

Annonse

Oppdrettslaks har bare to valg når merden fylles med farlige alger: den må samle seg i dypet eller mot overflaten. Oppdrettslaksen som dør i Nord-Norge nå, blir kvalt av algene.

- Laksen får et tydelig signal om at store mengder alger er noe den må rømme fra. Om det er i form av smerte, irritasjon eller sterkt ubehag er vanskelig å si. Å bli kvalt er uansett ikke god velferd, sier Lars Helge Stien som er forsker på dyrevelferd.

Laks kan lære

- Vi vet fra flere forsøk at fisk, også laks, har relativt gode kognitive evner. Laks kan lære at noe som de opprinnelig flykter fra, for eksempel kraftige lysblink, betyr at det er på tide å svømme til fôringsområdet, forteller Stien.

Han sier videre at laks som har lært dette vil til og med bli aggressiv og vise en form for frustrasjon hvis en blinker med lysene uten at dette etterfølges av fôring.

Fisk har smertereseptorer som sender signal via ryggmargen til en sentral hjerne, akkurat som pattedyr.

- De lærer raskt å unngå smertefulle situasjoner, og kan ha langvarige endringer i atferd etter å ha blitt utsatt for røff behandling.

Fisk som får smertestillende midler reager også mindre på antatt smerteskapende stimuli enn de som ikke har fått det. 

Naturlig med oppblomstring

Ulike arter av alger finnes naturlig i sjøen. Fra tid til annen vil det kunne dannes oppblomstringer som vi ser nå, dersom værforhold og andre miljøforhold for en bestemt art blir veldig gode. Hvilken art som danner oppblomstringen er avhengig av en rekke faktorer, men også i enkelte tilfeller som nå, er det en skadelig art som kommer i store mengder.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse