Gå til innhold
Illustrasjonsfoto av rømt laks. Foto: HI.
Illustrasjonsfoto av rømt laks. Foto: HI.

Fiskeridirektoratet følger opp en rømmingshendelse hos Nordlaks Oppdrett i Nordland. 

Nordlaks meldte 24. september om rømming fra lokaliteten Hallvardøy i Lødingen kommune i Nordland. I forbindelse med inspeksjon etter uvær observerte ansatte på anlegget et hull i en not på 1,5x1,5 meter, opplyser Fiskeridirektoratet. 

Fisken i den aktuelle merden er om lag 1,6 kg i snitt, og selskapet driver gjenfangst i området. Det er så langt gjenfanget 19 laks.

Fiskeridirektoratet var i går på inspeksjon på lokaliteten.

Ønsker tips

Tips om fangster av oppdrettsfisk kan meldes inn til Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral (FMC) på telefon 55 23 83 36.

Har du en sak du
vil tipse oss om?