Gå til innhold
Annonse
RAS-avdelingen til Sævareid Fiskeanlegg: hvert kar har plass til ca 160 000 - 199 999 fisk. Foto: Kyst.no
RAS-avdelingen til Sævareid Fiskeanlegg: hvert kar har plass til ca 160 000 - 199 999 fisk. Foto: Kyst.no

Rabobank mener spillereglene er i ferd med å endre seg for oppdrettsnæringen. De tror RAS-anlegg og ny teknologi vil ha en stor påvirkning på bransjen i løpet av det neste tiåret. 

Annonse

Rabobank er en nederlandsk bank-institusjon med kontorer over hele verden, primært i Nederland.

Selskapet publiserte i dag en ny rapport der de hevder at tiden nå er inne for oppdrettsselskaper og leverandører til å finne ut om de skal investere i RAS eller investere slik at man holder seg foran de som driver med RAS, ettersom denne teknologien modnes, vokser, og forstyrrer markedet, som det heter i rapporten.

Positiv utvikling for RAS

Den nederlandske banken sier de så langt har identifisert mer enn 50 foreslåtte RAS-prosjekter foreløpig.

- Den totale estimerte produksjonen av disse prosjektene frem til 2030 tilsvarer 25 % av den totale nåværende lakseproduksjonen, fastslår rapporten.

Selv om RAS-konseptet fremdeles er under utvikling og fremtiden innebærer usikkerhet, ser banken positivt på fremtidens RAS-anlegg.

- Hvis risikoen innen RAS-virksomheten styres effektivt, vil RAS etter vårt syn forstyrre handelsstrømmer for akvakultur, forsyningskjeder og markedsføringen av laks i løpet av det neste tiåret.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse