Gå til innhold

Langt lavere miljøgiftnivå med mer nøyaktige metoder

Nivåene av dioksiner og dioksinlignende PCB-er i Marine Harvest sin fisk, er blitt betydelig nedjustert etter at fisken er analysert med nye og mer nøyaktige metoder.

Marine Harvest rapporterte i sin årsrapport for 2016 at det gjennomsnittlige nivået av miljøgiftekategorien dioksiner og dioksinlignende PCB-er for 2016 var på 0,57 pg-WHO-TEQ/g (pikogram (billiontedels gram) toksiske ekvivalenter definert av WTO per gram).

Nivå av dioksiner og dioksinlignende PCB-er i laks fra Marine Harvest.
Nivå av dioksiner og dioksinlignende PCB-er i laks fra Marine Harvest.

For 2015 oppgav de verdiene til å være 0,42. Dermed hadde det vært en oppgang fra 2015 til 2016.

I årets årsrapport skriver de imidlertid at 2015- og 2016-resultatene er endret da noen av prøvene er blitt reanalysert med mer nøyaktige metoder.

Dermed er de nye verdiene oppgitt til hhv 0,39 (oppr. 0,42) for 2015 og 0,30 (oppr. 0,57) for 2016.

For 2017 er nivåene oppgitt til 0,28.

Dermed har man et uavbrutt fall siden 2010 da verdien var 0,79 pg/g.

Laks 100 ganger i uken

Men ennå er det et stykke frem til de målene Alf Helge Aarskog satt i 2014. Da fortalte han de skulle rense råvarene til fôret så man kunne spise laks fra Marine Harvest 50 -100 ganger i uken - uten å overskride grensen europeiske helsemyndigheter har satt for dioksiner og PCB.

- Vi gjør ikke dette fordi vi må, men fordi vi kan. Vi ønsker å gjøre slutt på debatten om miljøgifter i oppdrettslaks en gang for alle, sa Aarskog da.

Med de verdier som ble oppgitt for 2017 på 0,28 pg/g kan man nå spise 24 måltider i uken før man kommer i brudd med grenseverdiene.

(Forutsetninger i dette regnestykket: Person på 70 kilo, ett laksemåltid er på 140 gram (EU-standard) og tolerabelt inntak per uke (TWI) er på 14 pg toksiske ekvivalenter per kg kroppsvekt)

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?