Gå til innhold
Annonse
Magnus Kjellstad Lian er veterinær i Europharma. Foto: Magnus Petersen.
Magnus Kjellstad Lian er veterinær i Europharma. Foto: Magnus Petersen.

Legemiddelverket vil ikke lenger la legemiddelprodusentene gjennomføre vaksinasjonskontroller. Nå ønsker Europharma tilby denne tjenesten til norske oppdrettere.

Annonse

I et brev til Legemiddelindustrien 20. juni fastholder Legemiddelverket at vaksinasjonskontroller utført av legemiddelprodusenter på oppdrettslokaliteter er å regne som en tilleggstjeneste med reklameverdi, og derfor i strid med gjeldende regelverk.

- Vaksineprodusentene har opp gjennom årene bidratt med et viktig og omfattende arbeid i forhold til kartlegging og analyser knyttet til vaksinering og bivirkninger, mener veterinær Magnus Kjellstad Lian fra Europharma til kyst.no.

Klar i løpet av sommeren

- Når produsentene ikke lenger selv får gjøre denne jobben, så må noen andre gjøre den. Som fullsortiments leverandør av vaksiner og legemidler er Europharma en uavhengig aktør i dette markedet, og det er derfor både mulig og naturlig for oss å tilby denne tjenesten, i samarbeid med forskriveren av legemiddelet, sier veterinæren.

Selskapet tar sikte på å kunne tilby vaksinasjons- og bivirkningskontroller allerede i løpet av sommeren.

- Europharma har alltid bidratt med hjelp og informasjon knyttet til nye og eksisterende legemidler, men vi ønsker nå å i større grad systematisere dette formidlingsarbeidet, og i tillegg tilby oss å innhente relevante data og gjennomføre prøveuttak for å kunne bidra til overvåking, kartlegging og analyser.

Samler data

Tjenesten vil inngå som en del av Europharmas utvidede brukerstøtteprogram, noe som skal innebære en rekke nye tjenester, og en overordnet idé om verdien av et bredt kunnskapsgrunnlag.

- Det er mye snakk om «Big Data» for tiden, og vi tror det kan være mye å lære av en systematisk registrering av data knyttet til ulike produksjonsparametere, både for å generere statistikk og ikke minst for kryssanalyser med sikte på identifisering av positive og negative trender. Vi har utarbeidet et web-basert registreringsverktøy som lagrer informasjonen i en database og gir oss nettopp disse mulighetene, sier Lian.

Denne typen informasjonsinnhenting har selskapet erfaring med fra settefiskanlegg som benytter SuperSmolt-metoden.

- Vi følger i dag 50-60 anlegg tett, og vi ser stor verdi i en systematisering av informasjon knyttet til smoltifisering, vekst og fiskehelse. I økende grad har vi også fokusert på vannkvalitet i produksjonen, og dette blir et satsingsområde framover, sier han.

Han legger til at det gir muligheten for å se vaksinasjonsrelatert dødelighet og bivirkninger løpende, og at en rapport da kan lages rett etter hvert besøk.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse