Gå til innhold
Annonse
Reinhald Fieler
Reinhald Fieler

Nordnorsk Havbrukslag vedtok fredag å legge ned laget for å legge til rette for en ny organisasjonsmodell i FHL.

Annonse

Nordnorsk Havbrukslag er først ute med å vedta nedleggelse, og gir derved et klart signal til resten av organisasjonen om at man sterkt ønsker å møte nye utfordringer med en sterkere og mer effektiv organisasjon, melder Nordnorsk Havbrukslag i en pressemelding.  Vedtaket om nedleggelse forutsetter imidlertid at også de fire andre regionlagene, inkludert Nordland Fiskeoppdretterlag, gjør det samme på sine årsmøter. Dersom Nordland Fiskeoppdretterlag vedtar nedleggelse 16. februar åpner dette for å etablere et nytt stort Nordnorsk Havbrukslag som skal dekke hele regionen. Det nye nordnorske havbrukslaget kan bli en like mektig meningsbærer som Vestnorsk Havbrukslag. -Nedleggelsen innebærer ingen dramatiske endringer for medlemmene, men er et ledd i prosessen i FHL for å gjøre organisasjonen mer effektiv og mer tilpasset medlemmenes behov, sier Reinhold Fieler, styreleder i gamle Nordnorsk Havbrukslag og gjenvalgt leder for laget frem til formell nedleggelse i en pressemelding.

Det nye laget, som skal ledes av et arbeidsutvalg med 5 representanter fra Nord-Norge, skal bidra til at regionens medlemmer får sine organisatoriske behov dekket, og det legges vekt på at det skal være minst like høy aktivitet regionalt, med årssamlinger, medlemsmøter og kurs, som før.

Følgende vedtak ble enstemmig fattet på årsmøtet: Det forutsettes før oppløsningen realiseres at  - FHL havbruk, FHL fiskefôr, FHL industri og eksport og FHL fiskemel på sine årsmøter har fattet vedtak om oppløsning. - FHL har vedtatt ny organisasjonsmodell som medfører at det etableres to bransjegrupper til erstatning for dagens bransjeforeninger, og tre havbrukslag til erstatning for dagens distriktslag. -FHL-styret har fattet vedtak som oppretter mandat for bransjegruppe havbruk og for havbrukslagene. -Hver region skal ha minst ett styremedlem fra havbruk i hovedstyret i FHL. Medlemmene skal ta den endelige avgjørelsen for fremtidens FHL på generalforsamling i Oslo 12. – 13. april. Et nytt Nordnorsk Havbrukslag konstitueres umiddelbart etter dette.

Annonse